Prevenciós (csoportos) szolgáltatások

A Református EGYMI Pedagógiai Szakszolgálata jelentős hangsúlyt fektet a megelőzésre, a preventív munkára. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk forduló gyermekek, diákok, tanulók a lehető legtöbb szakmai segítséget megkapják.

Prevenciós szolgáltatásaink elemei (a teljesség igénye nélkül):
A tanköteles korú óvodás gyermekek, illetve az első osztályos tanulók részt vesznek a tanulási nehézségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálaton. Ennek eredménye alapján tanácsokkal látjuk el a szülőt az otthoni fejlesztés sikeressége érdekében. Több részképesség elmaradása esetén fejlesztő foglalkozást (kognitív és mozgásos) javaslunk a gyermek számára.
Preventív fejlesztő munkánk a komplex személyiségfejlesztés koncepciójára épül, amely során a képesség- és a személyiségfejlesztés elválaszthatatlan egymástól. A foglalkozások során alábbi fejlesztendő területeket célozzuk meg:

  • az éntudatosság (önismeret, önértékelés, önbizalom);
  • az önszabályozás (önkontroll, megbízhatóság, alkalmazkodás);
  • az empatikus készség (mások megértése és fejlesztése, szükségleteik felismerése, sokszínűség értékelése, érzelmi feszültségek érzékelése);
  • a motiváció (kezdeményezőkészség, optimizmus, elköteleződés, a megfelelő teljesítményre ösztönzés);
  • a társas készségek (befolyásolás, kommunikáció, konfliktuskezelés, irányítás, kapcsolatépítés, együttműködés, csapatszellem)

A tanulásmódszertani foglalkozásaink célja, hogy a tanulókkal megismertessük és megtanítsuk a hatékony tanulási technikákat. A foglalkozások során bemutatjuk, hogy hogyan kell beosztani a tanulásra szánt időt, önállóan és eredményesen elsajátítani a tananyagot. A tanulók tanácsokat és gyakorlati tudást kapnak a figyelem, a memória, a kreativitás, valamint a megértő gondolkodás fejlesztése terén is. A szövegek feldolgozása, a szövegértés, a lényegkiemelés, az olvasástechnika és a jegyzetelési technikák tekintetében is jelentős fejlődésre kínálunk lehetőséget a foglalkozás során tanult technikák alkalmazása által.

Nevelési tanácsadás
Egyéni vizsgálat és ellátás
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása
Pszichológiai ellátás

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató