Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása

A 2011. évi CXC. törvény 3.§ (6) alapján „A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

Terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújtunk a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók számára. Komplex pszichológiai, gyógypedagógiai ellátás keretében folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiaifejlesztőpedagógiai gondozást végzünk. A beavatkozás rendszeressége, és a konkrét terápiás eljárás a szakértői véleményben meghatározottak szerint történik, melyet minden esetben bemeneti állapotmegismerés előz meg.

A gyermek/tanuló ellátása a gondosan elvégzett állapotmegismerés, elemző szemlélettel végiggondolt, eredményeire épül, és a szülővel egyeztetett keretek között hajtjuk végre. Pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosítunk, és konzultációs lehetőséget nyújtunk a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére.

Nevelési tanácsadás
Egyéni vizsgálat és ellátás
Pszichológiai ellátás
Prevenciós szolgáltatások

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató