Egységeink

Főigazgatóság

A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2000 óta működik. 18 év fejlődés után mára elmondhatjuk, hogy a Református Egyház Zsinata, mint fenntartónk elvárásainak megfelelve olyan országos hálózat kialakítását és működtetését végezzük, mely a református oktatás hírnevéhez méltó szakmaisággal támogatja a református köznevelési-közoktatási rendszert.
A Gazdasági Hivatal összintézményi szinten látja el a gazdálkodással, munkaüggyel kapcsolatos feladatokat.

Budapesti Tagintézmény

Budapesti tagintézmény

A Református EGYMI Budapesti Tagintézménye, korábban Bethesda KIDSz, 2012-ben alakult meg. Kezdetben, 2012-2015 fő profilja a korai fejlesztés volt. A Tagintézmény 2014-től szinte az összes pedagógiai szakszolgálat, és utazó gyógypedagógiai hálózat feladatait ellátó intézménnyé alakult. A Tagintézmény 2019 szeptemberétől feladatait új helyszínen, ugyanazon feladatokat (korai fejlesztés, nevelési tanácsadás, logopédia, gyógytestnevelés, tehetséggondozás, valamint 8 iskolában és 3 óvodában utazó tanári szolgálat) ugyanazzal a segítő szemlélettel látja el.

Debrecen épület

Debreceni tagintézmény

Intézményünk célja, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a kora gyermekkori intervenció, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, szükség esetén a gyermekek pszichológiai ellátása, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, aspeciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása. Tagintézményünk munkáját, a tiszafüredi és békési telephelyünkkel együtt, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, gyógytestnevelők, tehetségfejlesztő szakemberek és gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Halászteleki székhelyintézmény

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Halásztelki Székhelyintézményének küldetése az egyediségéből adódó szakfeladatok maradéktalan ellátása a keresztyén értékrend előtérbe helyezésével. Küldetésünk, hogy a hozzánk forduló, problémákkal küzdő, segítséget, támogatást igénylő gyermekeknek, szülőknek partnerei legyünk és szakirányú ismereteink révén hozzásegítsük őket problémáik egyedi, sajátos megoldásához. Küldetésünk, hogy a szakma legfrissebb speciális ismereteit továbbadjuk az református intézmények pedagógusai számára.

Igali tagintézmény

A Református EGYMI Igali Tagintézménye 2014 szeptemberében kezdte meg működését a festői szépségű Somogyi dombság területén, Kaposvártól 24, a Balatontól mindössze 40 km távolságra. Szakszolgálatunk az utazó gyógypedagógiai hálózat, a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás területén kívül, a helyi lehetőségeket kihasználva, a gyógytestnevelés keretein belül biztosít komplex fejlesztést és ingyenes úszásoktatást az országos hírű Igali-Gyógyfürdőben. Munkatársaink szakmai alázattal, keresztyén, szeretetteljes gondoskodással szolgálják a gyermekek fejlődését.

Kiskunhalasi tagintézmény

A Református EGYMI Kiskunhalasi Tagintézménye pedagógiai szakszolgálati és utazó gyógypedagógiai feladatokat lát el. Célunk, hogy segítsük a szülők és pedagógusok nevelő munkáját, valamint támogassuk a gyermekek képességeinek hatékony kibontakoztatását. Szolgáltatásaink: korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, utazó gyógypedagógiai szolgálat, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, tehetséggondozás.

Miskolci tagintézmény

A Miskolci Tagintézmény pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát el, és utazó gyógypedagógusi hálózatot is működtet, továbbá kiválóan akkreditált tehetségpont. Alapfeladataink:
- korai fejlesztés és gondozás (Dévény-terápia, TSMT, HRG)
- nevelési tanácsadás (tanulási képességek alapvizsgálata, részképesség-szűrővizsgálatok; képességkibontakoztató foglalkozások; pályaorientációs-önismereti - , szociális kompetencia fejlesztő-tanulás-módszertan – foglalkozások)
- pszichológiai ellátás egyéni vagy csoportos formában
- logopédiai ellátás (szűrések, vizsgálatok, dadogó-terápia, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája)
- gyógytestnevelés (Scotch-terápia)
- tehetséggondozás, gazdagító programok

Tatabányai tagintézmény

Gyógypedagógiai óvodánkban a kommunikációban, beszédben akadályozott SNI gyermekek óvodai nevelését, iskolára való felkészítését végezzük. Korai fejlesztést az autizmussal diagnosztizált, valamint az ajak- és szájpadhasadékkal született gyermekeknek és családjaiknak biztosítunk. Dad telephely pedagógiai szakszolgálati feladatellátását (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek gondoása), valamint az utazó gyógypedagógiai szolgálatot, az együttműködést kérő református nevelési-oktatási intézménynek biztosítjuk.

Református Országos Értéktermő Tehetségközpont

A Református EGYMI kereteiben 2016 szeptemberétől a tehetséggondozás jelentős szerepet kapott. Létrejött a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja, amely az EGYMI tagintézményeiben, telephelyein dolgozó regionális tehetségkoordinátor szakemberekkel végzi az egész országra kiterjedő összehangolt tehetséggondozó tevékenységet. Ellátott területek: tehetségszűrés (célcsoportnak, célnak megfelelő), tehetségfejlesztés (pedagógiai és pszichológiai jellegű), tanácsadás (szülő, pedagógus), hatásvizsgálat.

Gondnokság

A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunhalasi Tagintézményében működő gondnoksági és kisegítő személyzetünk, a helyi intézményi feladatok mellett az összes intézményeinkben, ellátják a karbantartási és javítási, akár felújító, hibaelhárító, tevékenységeinket, melyek elősegítik iskoláink, óvodáink, fejlesztő nevelő oktatást végző pedagógusaink, szakszolgálataink, zavartalan, zökkenőmentes munkáját. Ezáltal a gondnokságunk és kisegítő szolgáltatásaink működése, teljes mértékben hozzájárul a sajátos nevelésű és igényű gyermekek fejlődését biztosító nevelés, oktatás eredményességéhez!

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató