Igali tagintézmény


1. Pedagógiai szakszolgálat

Nevelési Tanácsadás
Feladatunk segítségnyújtás a gyermekek óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, a kudarcmentes iskolai előmenetel, az eredményes tanulási stratégia kialakításának elősegítése. Iskolaérettségi, diszlexia prevenciós és tanulási orientációs szűréseink alapján játékos formában, a gyermekek egyéni adottságait szem előtt tartva fejlesztjük a részképességeket.

Logopédiai ellátás
Feladatunk óvodás, illetve kisiskolás korban a beszédhibák javítása, a nyelvi hátrányok csökkentése, beszédindítás, illetve az iskolai tanulási problémák megelőzése. A szűrővizsgálatok elvégzése alapján kialakított csoportokban heti egy-két alkalommal tartunk fejlesztő foglalkozásokat, melyek alkalmazkodnak a gyermekek életkorához, problémáihoz, képességeihez és az intézmények napirendjéhez.

Gyógytestnevelés
Elsődleges célunk a prevenció, illetve a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küzdő, a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, megszüntetése a testnevelés eszközeivel. Az országos hírű Igali-Gyógyfürdőben a helyi lehetőségeket kihasználva a gyermekek mondókák, dalok kíséretében játszva tanulhatnak úszni. Jelenleg 7 óvoda számára biztosítunk komplex fejlesztést és ingyenes úszásoktatást.

Tehetséggondozás
Feladatunk a kiemelten tehetséges tanulók azonosítása és gondozása, képességeik kibontakoztatásának elősegítése. A szülők és az intézményekben tanító kollégák részére konzultációs lehetőséget biztosítunk a gyermekek optimális nevelése és fejlesztése érdekében.

Tankerületi szintű szakértői bizottság
Feladatunk a 3. életévüket betöltött gyermekek saját intézményük helyszínén történő teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése a megfelelő diagnosztikus lehetőségek felajánlásával, és a fejlesztő lehetőségek, illetve további vizsgálatok kijelölésével.

2. Utazó gyógypedagógiai ellátás

Feladatunk a többi gyermekkel együtt nevelt, integrált, speciális ellátást igénylő gyermekek egyéni vagy kiscsoportos formában történő komplex gyógypedagógiai terápiás ellátása, az iskolai kudarcokhoz vezető okok feltárása, a fejlődési különbségek kiegyenlítése.

3. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési- oktatási intézmény

Iskolánk 2015 októberétől látja el a sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók szegregált formában történő pedagógiai, gyógypedagógiai nevelését, oktatását. Az iskolai élet kialakításában irányadók az összevont osztályok tanításának elvárásai, valamint a tanulók eltérő életkora és képességszintje. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociális és gyakorlati ismeretek elsajátítására, hiszen hosszú távú célunk tanulóink felkészítése a felnőtt életre, a sikeres társadalmi integráció.  A mindennapi munkáról, tanulmányi sétákról és a jeles eseményekről fotókat és tablókat készítünk a jelen örömére és a jövő emlékére.

Az igali tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Büssüi Tarkabarka Óvoda
 • Igali Margaréta Óvoda
 • Igali Margaréta Óvoda Somogysyili Tagóvoda
 • Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
 • Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Mernyei Tagóvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődéjének Magyaratádi Egységes Óvoda-Bölcsőde Telephelye
 • Szakcsi Óvoda És Konyha
 • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület- Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
 • Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde
 • Kocsolai Gyermeklánc Óvoda és Konyha
 • Nak Községi Óvoda
 • Attalai Aprók Háza Óvoda
 • Kocsolai Gyermeklánc Óvoda és Konyha Dalmandi Tagóvodája

Elérhetőség


7275 Igal, Szabadásg tér 10.
Telefon:  +36-82-686-281
Email: igalirefegymi@gmail.com

Munkatársak

Péter Cecília

Tagintézmény vezető

+36-30-873-6938
gne.p.cecilia@gmail.com

Antalné Farkas Ildikó

Dr. Dévai Gyuláné

Fülöpné Poldesz Erzsébet Lívia

Jakabné Ferencsics Lívia

Keller Zsófia

Masters-Domián Viktória

Mihalicsné Iglói Nikolett

Mózsi Adrienn

Pécsek-Forró Zsófia

Dr. Ureczky Dóra