Igali tagintézmény


Járványügyi tájékoztatás 2021. március 8. és április 7. közötti időszakra

A Református EGYMI Igali Tagintézménye pedagógiai szakszolgálati (logopédia, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés) és utazó gyógypedagógusi tevékenységét a járványügyi veszélyhelyzet idején, előre láthatólag 2021. március 8. és április 7. között a 105/2021 (III.5.) Kormány rendelet és az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata értelmében, a vezetői határozatokban és a belső protokollokban foglaltak szerint, a módszertani ajánlások figyelembe vételével elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítja meg.

2021 március 8. és április 7. között intézményünk igali épülete zárva tart. 2021 március 22-től az aktuális járványügyi intézkedések alapján szervezzük meg nyitvatartásunkat, melyet honlapunkon teszünk közzé.

A 2021. március 8. és április 7. közötti időszakban intézményünk munkanapokon 8:00-16:00 óra között elektronikus úton emailen, vagy telefonon érhető el!

Elérhetőségeink:
telefonszám: +36 30 873 6938, +36 30 709 1530
e-mail cím: igalirefegymi@gmail.com

Személyes jelenlét az intézményben az alábbi ügyeleti napokon 8:00-12:00 között lesz:
2021.03.11. (csütörtök)
2021.03.22. (hétfő)

Előre is köszönjük a kialakult helyzetre való tekintettel hozott aktuális intézkedéseinkkel kapcsolatos megértést és türelmet!


1. Pedagógiai szakszolgálat

Nevelési Tanácsadás
Feladatunk segítségnyújtás a gyermekek óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, a kudarcmentes iskolai előmenetel, az eredményes tanulási stratégia kialakításának elősegítése. Iskolaérettségi, diszlexia prevenciós és tanulási orientációs szűréseink alapján játékos formában, a gyermekek egyéni adottságait szem előtt tartva fejlesztjük a részképességeket.

Logopédiai ellátás
Feladatunk óvodás, illetve kisiskolás korban a beszédhibák javítása, a nyelvi hátrányok csökkentése, beszédindítás, illetve az iskolai tanulási problémák megelőzése. A szűrővizsgálatok elvégzése alapján kialakított csoportokban heti egy-két alkalommal tartunk fejlesztő foglalkozásokat, melyek alkalmazkodnak a gyermekek életkorához, problémáihoz, képességeihez és az intézmények napirendjéhez.

Gyógytestnevelés
Elsődleges célunk a prevenció, illetve a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küzdő, a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, megszüntetése a testnevelés eszközeivel. Az országos hírű Igali-Gyógyfürdőben a helyi lehetőségeket kihasználva a gyermekek mondókák, dalok kíséretében játszva tanulhatnak úszni. Jelenleg 7 óvoda számára biztosítunk komplex fejlesztést és ingyenes úszásoktatást.

Tehetséggondozás
Feladatunk a kiemelten tehetséges tanulók azonosítása és gondozása, képességeik kibontakoztatásának elősegítése. A szülők és az intézményekben tanító kollégák részére konzultációs lehetőséget biztosítunk a gyermekek optimális nevelése és fejlesztése érdekében.

Tankerületi szintű szakértői bizottság
Feladatunk a 3. életévüket betöltött gyermekek saját intézményük helyszínén történő teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése a megfelelő diagnosztikus lehetőségek felajánlásával, és a fejlesztő lehetőségek, illetve további vizsgálatok kijelölésével.

2. Utazó gyógypedagógiai ellátás

Feladatunk a többi gyermekkel együtt nevelt, integrált, speciális ellátást igénylő gyermekek egyéni vagy kiscsoportos formában történő komplex gyógypedagógiai terápiás ellátása, az iskolai kudarcokhoz vezető okok feltárása, a fejlődési különbségek kiegyenlítése.

3. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési- oktatási intézmény

Iskolánk 2015 októberétől látja el a sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók szegregált formában történő pedagógiai, gyógypedagógiai nevelését, oktatását. Az iskolai élet kialakításában irányadók az összevont osztályok tanításának elvárásai, valamint a tanulók eltérő életkora és képességszintje. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociális és gyakorlati ismeretek elsajátítására, hiszen hosszú távú célunk tanulóink felkészítése a felnőtt életre, a sikeres társadalmi integráció.  A mindennapi munkáról, tanulmányi sétákról és a jeles eseményekről fotókat és tablókat készítünk a jelen örömére és a jövő emlékére.

Az igali tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Attalai Aprók Háza Óvoda
 • Büssüi Tarkabarka Óvoda
 • Igali Margaréta Óvoda
 • Igali Margaréta Óvoda Somogysyili Tagóvoda
 • Kocsolai Gyermeklánc Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája
 • Kocsolai Gyermeklánc Óvoda és Konyha
 • Kocsolai Gyermeklánc Óvoda és Konyha Dalmandi Tagóvodája
 • Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Margaréta Református Óvoda (Dombóvár)
 • Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
 • Nak Községi Óvoda
 • Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Mernyei Tagóvodájának Magyaratádi Óvodai Telephelye
 • Szakcsi Óvoda És Konyha
 • Szóládi Magvető Református Óvoda

Elérhetőség


7275 Igal, József Attila u. 45.
Telefon:  +36-30-709-1530
Email: igalirefegymi@gmail.com

Munkatársak

Péter Cecília

Tagintézmény vezető

+36-30-873-6938
gne.p.cecilia@gmail.com

Antalné Farkas Ildikó

gyógypedagógus

Biróné Bayer Adrienn

gyógytestnevelő

Dr. Dévai Gyuláné

gyógypedagógus

Dinya Miklósné

logopédus

Fülöpné Poldesz Erzsébet Lívia

gyógypedagógus

Hilt Mariann

gyógytestnevelő

Jakabné Ferencsics Lívia

gyógypedagógiai asszisztens

Keller Zsófia

titkár

Kiss Éva

gyógytestnevelő

Mihalicsné Iglói Nikolett

gyógytestnevelő

Mózsi Adrienn

logopédus, gyógypedagógus

Nyirő-Horváth Dóra

logopédus

Pécsek-Forró Zsófia

gyógytestnevelő

Szabó Jenő

karbantartó

Szabó Jenőné

takarító

Dr. Ureczky Dóra

gyógytestnevelő