Igali tagintézmény

1. Pedagógiai szakszolgálat

Nevelési Tanácsadás
Feladatunk segítségnyújtás a gyermekek óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, a kudarcmentes iskolai előmenetel, az eredményes tanulási stratégia kialakításának elősegítése. Iskolaérettségi, diszlexia prevenciós és tanulási orientációs szűréseink alapján játékos formában, a gyermekek egyéni adottságait szem előtt tartva fejlesztjük a részképességeket.

Logopédiai ellátás
Feladatunk óvodás, illetve kisiskolás korban a beszédhibák javítása, a nyelvi hátrányok csökkentése, beszédindítás, illetve az iskolai tanulási problémák megelőzése. A szűrővizsgálatok elvégzése alapján kialakított csoportokban heti egy-két alkalommal tartunk fejlesztő foglalkozásokat, melyek alkalmazkodnak a gyermekek életkorához, problémáihoz, képességeihez és az intézmények napirendjéhez.

Gyógytestnevelés
Elsődleges célunk a prevenció, illetve a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küzdő, a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, megszüntetése a testnevelés eszközeivel. Az országos hírű Igali-Gyógyfürdőben a helyi lehetőségeket kihasználva a gyermekek mondókák, dalok kíséretében játszva tanulhatnak úszni. Jelenleg 7 óvoda számára biztosítunk komplex fejlesztést és ingyenes úszásoktatást.

Tehetséggondozás
Feladatunk a kiemelten tehetséges tanulók azonosítása és gondozása, képességeik kibontakoztatásának elősegítése. A szülők és az intézményekben tanító kollégák részére konzultációs lehetőséget biztosítunk a gyermekek optimális nevelése és fejlesztése érdekében.

Tankerületi szintű szakértői bizottság
Feladatunk a 3. életévüket betöltött gyermekek saját intézményük helyszínén történő teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése a megfelelő diagnosztikus lehetőségek felajánlásával, és a fejlesztő lehetőségek, illetve további vizsgálatok kijelölésével.

2. Utazó gyógypedagógiai ellátás

Feladatunk a többi gyermekkel együtt nevelt, integrált, speciális ellátást igénylő gyermekek egyéni vagy kiscsoportos formában történő komplex gyógypedagógiai terápiás ellátása, az iskolai kudarcokhoz vezető okok feltárása, a fejlődési különbségek kiegyenlítése.

3. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési- oktatási intézmény

Iskolánk 2015 októberétől látja el a sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók szegregált formában történő pedagógiai, gyógypedagógiai nevelését, oktatását. Az iskolai élet kialakításában irányadók az összevont osztályok tanításának elvárásai, valamint a tanulók eltérő életkora és képességszintje. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociális és gyakorlati ismeretek elsajátítására, hiszen hosszú távú célunk tanulóink felkészítése a felnőtt életre, a sikeres társadalmi integráció.  A mindennapi munkáról, tanulmányi sétákról és a jeles eseményekről fotókat és tablókat készítünk a jelen örömére és a jövő emlékére.

Az igali tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Attalai Aprók Háza Óvoda
 • Büssüi Tarkabarka Óvoda
 • Dalmandi Csodavilág Óvoda
 • Dombóvári Szivárvány Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája
 • Igali Margaréta Óvoda
 • Igali Margaréta Óvoda Somogyszili Tagóvoda
 • Kocsolai Gyermeklánc Óvoda és Konyha
 • Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Margaréta Református Óvoda (Dombóvár)
 • Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
 • Nak Községi Óvoda
 • Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsöde
  Somogyjádi Óvodájának Magyaratádi Óvodai Telephelye
 • Szakcsi Óvoda És Konyha
 • Szóládi Magvető Református Óvoda

Elérhetőség


7275 Igal, József Attila u. 45.
Telefon:  +36-30-709-1530
Email: igal@refegymi.hu

Munkatársak

Péter Cecília

Tagintézmény vezető

+36-30-873-6938
peter.cecilia@refegymi.hu

Antalné Farkas Ildikó

gyógypedagógus

Bányai Györgyné

technikai dolgozó

Biróné Bayer Adrienn

gyógytestnevelő

Dr. Dévai Gyuláné

gyógypedagógus

Dinya Miklósné

logopédus

Fehérné Varga Katalin Brigitta

gyógytestnevelő

Fülöpné Poldesz Erzsébet Lívia

gyógypedagógus

Hegedüs Kinga Veronika

gyógytestnevelő

Hilt Mariann

gyógytestnevelő

Jakabné Ferencsics Lívia

gyógypedagógiai asszisztens

jakabne.ferencsics.livia@refegymi.hu

Keller Zsófia

titkár

Kiss Éva

gyógytestnevelő

Mihalicsné Iglói Nikolett

gyógytestnevelő

Mózsi Adrienn

logopédus, gyógypedagógus

Nyirő-Horváth Dóra

logopédus

Dr. Ureczky Dóra

gyógytestnevelő

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató