Debreceni tagintézmény

„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól”
/Példabeszédek 22.6./

                Intézményünk Debrecenben 2012 szeptemberében kezdte meg működését azzal a céllal, hogy elsősorban a református nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását támogassa, illetve segítse a szülők és pedagógusok oktató-, nevelőmunkáját, és a gyermekek, tanulók kibontakozását. Hiszünk abban, hogy minden gyermekben óriási lehetőségek rejlenek, és azon dolgozunk, hogy mindenkiből kihozzuk a képességei alapján várható maximumot.

        Célunk, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása.

             Tagintézményünk (214 munkatárs), a tiszafüredi, berettyóújfalui, békési és nagyhalászi telephelyünkkel együtt, 4 megyében, 65 nevelési-oktatási intézményben lát el több mint 9000 gyermeket/tanulót, mely szinte az egész Tiszántúl területét felöleli. Gyógypedagógiai óvodáinkban, iskoláinkban és a fejlesztő-nevelés oktatásban sajátos nevelési igényű gyermekek intézményi ellátását végezzük. Munkánkat fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, gyógytestnevelők, konduktorok, tehetségfejlesztő szakemberek és gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

          A gyermekek/tanulók születésüktől kezdve a nappali tagozatú, középfokú köznevelési intézményekben folytatott tanulmányok befejezéséig jogosultak az ellátásra, de a segítségnyújtás kiterjedhet a gyermek/tanuló családjára, pedagógusaira is. Munkánk team-munkában folyik, egy-egy gyermek/tanuló személyiségének megismerése, ismereteinek, tudásának feltérképezése komplex feladat, nem egy személyre korlátozódik. Figyelembe vesszük a gyermekek/tanulók közötti különbségeket. Széleskörű szervezeti, módszerbeli megoldást alkalmazunk, hogy adottságbeli lehetőségeik legfelső határáig eljuthassanak. Szorosan együttműködünk az nevelési-oktatási intézményekkel. Szükség szerint felvesszük a kapcsolatot gyermekvédelmi intézmények, családsegítő központok, megyei szakértői bizottságok munkatársaival, valamint orvosokkal is.

Feladataink:
 • korai fejlesztés és gondozás (2018 szeptemberétől)
 • nevelési tanácsadás (prevenciós szűrővizsgálatok óvodában és általános iskolában; mozgásfejlesztés, TSMT; iskola-előkészítő-; beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség esetén, fejlesztő foglalkozások biztosítása; diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció és reedukáció; tanulási képességek felmérése; szociális kompetencia-, tanulásmódszertani fejlesztés; önismereti tréning; Békés Iskola Program; Sakkpalota Program; pályaorientációs tanácsadás; szülőklub)
 • logopédiai ellátás (3 és 5 éves kori kötelező-, valamint 1. osztályos szűrések, egyéni vizsgálatok minden korosztálynak; a különböző típusú beszédproblémák, valamint beszéd- és nyelvi fejlődés elmaradása esetén, megfelelő terápia biztosítása, prevenciós fejlesztés)
 • gyógytestnevelés (prevenciós és rehabilitációs célú, diagnózisnak megfelelő, korosztály specifikus, korszerű testnevelés és úszás foglalkozások)
 • tehetséggondozás (tehetségazonosítás és tehetséggondozás, tehetségműhely)
 • utazó gyógypedagógusi hálózat (a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásainak megszervezése)
A debreceni tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Akácliget Óvoda Nyíracsád
 • Áldás Református Óvoda
 • Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
 • Baltazár Dezső Református Általános Iskola
 • Bárczay Anna Városi Óvoda
 • Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda
 • Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola
 • Berekfürdői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde
 • Bökönyi Barota Mihály Óvoda és Konyha
 • Csaholci Általános Iskola
 • Csemetekert Református Óvoda
 • Csillagvirág Református Óvoda és Mini Bölcsőde
 • Debrecen-Bánki Református Általános Iskola
 • Debrecen-Bánki Református Óvoda
 • Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma
 • Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája
 • Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (Arany János tér)
 • Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (Kossuth utca)
 • Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (Csengő utca)
 • Debreceni Egyetem Óvodája
 • Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
 • Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma
 • Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Debreceni Református Kollégium Óvodája
 • Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium
 • Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda
 • Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Fészek Református Óvoda
 • Hajdúnánási Óvoda
 • Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
 • II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI
 • Jó Pásztor Református Óvoda
 • Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda
 • Kántorjánosi Református Általános Iskola
 • Kikelet Waldorf Óvoda
 • Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda
 • Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola
 • Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium
 • Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda
 • Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde
 • Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
 • Ófehértói Kastélykert Református Óvoda és Családi Bölcsőde
 • Református EGYMI Debreceni Tagintézménye
 • Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda
 • Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda
 • Újlétai Napsugár Óvoda
 • Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde
 • Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Elérhetőségek

4032 Debrecen, Bartha Boldizsár utca 9/B
Telefon:  +36-30-328-7288 vagy +36-52-877-007
Email: debrecen@reformatusegymi.hu,
korai.debrecen@reformatusegymi.hu, erpszdebrecen@gmail.com

Debreceni Tagintézmény munkatársak

Radvány Csaba

Radványi Csaba

Tagintézmény-vezető, gyógypedagógus

radvanyi.csaba@reformatusegymi.hu
+36-30-199-8147

Abuczki Péter

Tagintézményvezető-helyettes, Fejlesztőpedagógus

abuczki.peter@reformatusegymi.hu
+36-30-165-5245

Beszterczey Andrásné

tagintézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

beszterczeyagnes@gmail.com
+36-30-678-2755

Garzóné Tóth Anita

Garzóné Tóth Anita

Tagintézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

garzone.anita@reformatusegymi.hu
+36-30-812-3659

Hudákné Bánáti Krisztina

Tagintézményvezető-helyettes, Logopédus

banati.krisztina@reformatusegymi.hu
+36-30-165-9634

Abuczkiné Gombos Szilvia

Abuczkiné Gombos Szilvia

fejlesztőpedagógus

Bagdi Judit

gyógypedagógus

Bakos Attila

gyógytestnevelő

Balogh Éva Mária

pszichológus

Balogh Imréné Szilvássy Mária

gyógypedagógus, logopédus

Beke Éva

logopédus

Bicskeyné Káli Ildikó

gyógypedagógus

Bírtháné Polyák Anita

fejlesztőpedagógus

Bodó-Hernyák Fanni

pszichológus

Borbély Gábor

Borbély Gábor

gyógytestnevelő

Borza Beáta

gyógypedagógus

Bujdosóné Kállai Izabella

fejlesztőpedagógus

Chamorro-Carreras Vivien

logopédus, gyógypedagógus

Csernaburczky-Kun Anett

pszichológus

Csiszár Annamária

Csiszár Annamária

konduktor

Csiszár Beáta

Csiszár Beáta

fejlesztőpedagógus

Csobánné Bács Szilvia

gyógypedagógiai asszisztens

Czurkó Jósvai Edit

Czurkó-Jósvai Edit

pszichológus

Dobos Károly

gyógypedagógus

Dr. Haklné Papp Magdolna

tehetséggondozó koordinátor

Dr. Kovácsné Szokira Judit

gyógypedagógus

Dr. Salehné Halász Gabriella

gyógypedagógus

Ecsedi-Pető Annamária

pszichológus

Enyedi László

gyógypedagógus

Éliás Réka Sarolta

gyógytestnevelő

Faragó Nelli

logopédus, gyógypedagógus

Farkas Dóra

pszichológus

Farkas-Illés Letícia

gyógytestnevelő

Fedorné Szabó Erzsébet

Fedorné Szabó Erzsébet

logopédus, gyógypedagógus

Fejér Noémi

logopédus, gyógypedagógus

Fésüs Lilla Gyöngyi

fejlesztőpedagógus

Földesiné Tóth Erika

gyógytestnevelő

Gál Eszter

logopédus, gyógypedagógus

Gergely Zoltán Imréné

tehetséggondozó koordinátor

Gulyásné Kléh Alexandra

logopédus, gyógypedagógus

Horváthné Szabó Tünde

gyógypedagógus

Ilyésné Vadai Erika

logopédus

Irinyi Tünde

pszichológus

Jagamos Izabella

pszichológus, pályaválasztási szakértő

Jenei-Márku Hajnalka

Jenei-Márku Hajnalka

pszichológus

Jóna Gáborné

fejlesztőpedagógus

Kapusi Árpád Endre

fejlesztőpedagógus

Kapusiné Szabó Csilla

fejlesztőpedagógus

Kathi Barbara

logopédus, gyógypedagógus

Katona Kitti

pszichológus

Katonáné Kun Zsuzsánna

logopédus

Kedves Flóra Enikő

pszichológus

Királyné Hajdú Edina

gyógypedagógus

Kiss Albert Botondné

fejlesztőpedagógus

Klicsu Enikő

fejlesztőpedagógus

Kocsis Melinda

gyógypedagógus

Kovács Dóra

gyógytornász, gyógypedagógus

Kovács Petra

gyógypedagógus

Kovácsné Nyitrai Anikó

logopédus, gyógypedagógus

Kőrösiné Sándor Katalain

gyógypedagógus

Kukucska Jánosné

fejlesztőpedagógus

Ladó Enikő Emese

pszichológus

Legény Csabáné

fejlesztőpedagógus

Lukovics Judit

fejlesztőpedagógus

Mátyás Márta

pszichológus

Ménesné Vincze Anikó

logopédus

Mosolygó Tamás

Mosolygó Tamás

pszichológus

Nagy Béláné

Nagy Béláné

gyógypedagógus

Nagy Edit Andrea

Fejlesztőpedagógus

Nagyné Dudik Tünde

gyógytestnevelő

Ónodi Andrea

gyógypedagógus

Orosz Zoltánné

Orosz Zoltánné

logopédus, gyógypedagógus

Pálné Gulácsy Andrea

pszichológus

Zelenyák Alexandra

Pálvölgyiné Zelenyák Alexandra

pszihológus

Páskuly Gábor

gyógytestnevelő

Pelyvás Károlyné

Pelyvás Károlyné

logopédus, gyógypedagógus

Piros Nikoletta

logopédus, gyógypedagógus

Polonkai Adrienn

logopédus, gyógypedagógus

Prem Ingrid

pszihológus

Prehoffer Andrea

gyógytestnevelő

Rácz András

pszichológus

Sarkadi Orsolya

pszichológus

Sáreczki Judit

logopédus

Somogyi Emese Erzsébet

gyógypedagógus

Somos Judit

gyógypedagógus

Szabó Hajnalka Emese

pszichológus

Szabó-Pintér Panna

gyógytestnevelő

Szabó-Pintér Panna

Pszichológus

Szabóné Bandula Éva

gyógypedagógus

Szabóné Pető Marianna

fejlesztőpedagógus

Szakálné Fekete Hajnalka

fejlesztőpedagógus

Szalacsi Dóra

gyógypedagógus, logopédus

Szalay Annika

tehetséggondozó koordinátor

Szalóki Józsefné

Debrecen, gyógytestnevelő

Szántó Sándor

Szántó Sándor

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Szoboszlai Szilvia

Gyógypedagógus

Szoboszlayné Orosz Angelika

gyógypedagógus

Szurkos Józsefné

logopédus, gyógypedagógus

Tankócziné Bihari Andrea

gyógytestnevelő

Tarcsi Boglárka Anna

logopédus, gyógypedagógus

Topscher Krisztina

pszichológus

Tóth Zoltán

gyógypedagógus

Tóthné Szojka Marianna

fejlesztőpedagógus

Varga Sándor

gyógytestnevelő

Vargáné Bende Zsuzsa

Vargáné Bende Zsuzsanna

fejlesztőpedagógus

Vágóné Kondor Éva

logopédus, gyógypedagógus

Váradi Erika

logopédus, gyógypedagógus

Váradiné Széll Erzsébet

gyógypedagógus

Váradiné Zsadányi Éva

logopédus, gyógypedagógus

Végh-Malmos Boróka

pszichológus

Zatrochová Zuzana

pszichológus

Zolnainé Tatár Csilla

gyógypedagógus

Pedagógiai munkát segítő munkatársak

Borsiné Bálint Ildikó

Borsiné Bálint Ildikó

tagintézményi titkár

Csobánné Bács Szilvia

titkár

Galó Attiláné

titkár

Gönczy Anna

titkár

Kis Andrea

gyógypedagógiai asszisztens

Kovács Attila

karbantartó

Kurta Ildikó

titkár

Lupó-Bencze Kitti

titkár

Pálocska Józsefné

takarító

Szabóné Szarvas Judit

titkár

Tóth Sándorné

takarító

Zeisky-Nagy Zsuzsanna

titkár

                Célunk, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása.

Feladataink:
 • nevelési tanácsadás (prevenciós szűrővizsgálatok óvodában és általános iskolában; mozgásfejlesztés; iskola-előkészítő-; beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség esetén, fejlesztő foglalkozások biztosítása; diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció és reedukáció; tanulási képességek felmérése; szociális kompetencia-, tanulásmódszertani fejlesztés; önismereti tréning; pályaorientációs tanácsadás; szülőklub)
 • logopédiai ellátás (3 és 5 éves kori kötelező-, valamint 1. osztályos szűrések, egyéni vizsgálatok minden korosztálynak; a különböző típusú beszédproblémák, valamint beszéd- és nyelvi fejlődés elmaradása esetén, megfelelő terápia biztosítása, prevenciós fejlesztés)
 • gyógytestnevelés (prevenciós és rehabilitációs célú, diagnózisnak megfelelő, korosztály specifikus, korszerű testnevelés foglalkozások)
 • tehetséggondozás (tehetségazonosítás és tehetséggondozás, tehetségműhely)
 • utazó gyógypedagógusi hálózat (a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásainak megszervezése)
 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás: Berettyóújfaluban, a Herpály u. 3. sz. alatti épületben (volt kórházi bölcsőde) látjuk el azokat a gyermekeket, akik védőnői szolgálat, gyermekorvosi jelzés, vagy szülői megkeresés alapján, szakértői vélemény birtokában kerülnek hozzánk. A szakértői vélemény megszületéséig saját vizsgálatunk alapján, nevelési tanácsadás/ logopédia / mozgásfejlesztés területén tudunk szakszerű segítséget nyújtani a családoknak.
 • gyógypedagógiai óvoda: Szintén Berettyóújfaluban, a Herpály u. 3. sz. alatt működik 2 csoportos gyógypedagógiai óvodánk, ahol szegregáltan történik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. Az óvodába érvényes szakértői véleménnyel lehet bekerülni, melyen az ellátásra kijelölt intézmény mi vagyunk. 
A Berettyóújfalui Telephely által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Református EGYMI Berettyóújfalui Telephelye
 • Sulyok István Református Általános Iskola
 • Szivárvány Református Óvoda

Elérhetőségek

4100 Berettyóújfalu, Herpály utca 3.
Telefon:  +36-30-010-8156 vagy +36-54-785-775
Email: refiegymi.berettyoujfalui.thely@gmail.com

Berettyóújfalui Telephely munkatársak

Bíróné Sándor Csilla

tagintézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

bironesandor@gmail.com
+36-20-249-0966

Bíró Renáta

gyógypedagógus

Bondár Anett Elizabet

óvodapedagógus

Dobos Károly

gyógypedagógus

Fekete Anna

pszichológus

Hajnalné Somlyai Eszter

gyógypedagógus, logopédus

Kajla Annamária

gyógypedagógus, logopédus

Lakatosné Deák Ágnes

gyógypedagógus

Peerné Török Csilla

gyógytestnevelő

Salánki Magdolna Ilona

fejlesztőpedagógus

Szűcs Judit

fejlesztőpedagógus

Szűcs Judit

gyógypedagógus, logopédus

Tarcsi Ildikó

konduktor

Tóthné Varga Katalin

fejlesztőpedagógus

Pedagógiai munkát segítő munkatársak

Aranyi-Jakab Eszter

telephelyi titkár

Bringyéné Kiss Márta

gyógypedagógiai asszisztens

Dúró Jánosné

dajka

Haraszti Attila

karbantartó

Kerekes Enikő

pedagógiai asszisztens

Orosz Zsanett Erzsébet

dajka

Rohodi Imréné

pedagógiai asszisztens

Schreiner Nikoletta Erzsébet

gyógypedagógiai asszisztens

Tóth Róza

takarító

Célunk, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása.

Feladataink:
 • nevelési tanácsadás (prevenciós szűrővizsgálatok óvodában és általános iskolában; mozgásfejlesztés; iskola-előkészítő-; beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség esetén, fejlesztő foglalkozások biztosítása; diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció és reedukáció; tanulási képességek felmérése; pályaorientációs tanácsadás; szülőklub)
 • logopédiai ellátás (3 és 5 éves kori kötelező-, valamint 1. osztályos szűrések, egyéni vizsgálatok minden korosztálynak; a különböző típusú beszédproblémák, valamint beszéd- és nyelvi fejlődés elmaradása esetén, megfelelő terápia biztosítása, prevenciós fejlesztés)
 • tehetséggondozás (tehetségazonosítás és tehetséggondozás, tehetségműhely)
 • utazó gyógypedagógusi hálózat (a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásainak megszervezése)
A Békési Telephely által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Ecsegfalvi Óvoda
 • Mezőberényi Talentum Református Óvoda
 • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 
 • Vésztői Református Egyházközség Kis Bálint Általános Iskolája

Elérhetőségek

5630, Békés, Petőfi Sándor u. 11-13.
Telefon:  +36-30-328-7288 vagy +36-52-877-007
Email: debrecen@reformatusegymi.hu,
korai.debrecen@reformatusegymi.hu, erpszdebrecen@gmail.com

Békési Telephely munkatársak

Hudákné Bánáti Krisztina

Tagintézményvezető-helyettes, Logopédus

banati.krisztina@reformatusegymi.hu
+36-30-165-9634

Csatáriné Budás Anikó

logopédus

Csávás Adrienn

gyógypedagógus

Dancs Gáborné

fejlesztőpedagógus

Gionné Kertész Julianna

fejlesztőpedagógus

Hajnalné Somlyai Eszter

logopédus, gyógypedagógus

Kajla Annamária

gyógypedagógus, logopédus

Katona Márta

Katona Márta

pszichológus

Salánki Magdolna Ilona

fejlesztőpedagógus

Szántóné Tóth Julianna

fejlesztőpedagógus

Takács-Barta Erika Zsófia

gyógypedagógus

             Célunk, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása.

Feladataink:
 • nevelési tanácsadás (prevenciós szűrővizsgálatok óvodában és általános iskolában; mozgásfejlesztés; iskola-előkészítő-; beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség esetén, fejlesztő foglalkozások biztosítása; diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció és reedukáció; tanulási képességek felmérése; szociális kompetencia-, tanulásmódszertani fejlesztés; önismereti tréning; pályaorientációs tanácsadás; szülőklub)
 • logopédiai ellátás (3 és 5 éves kori kötelező-, valamint 1. osztályos szűrések, egyéni vizsgálatok minden korosztálynak; a különböző típusú beszédproblémák, valamint beszéd- és nyelvi fejlődés elmaradása esetén, megfelelő terápia biztosítása, prevenciós fejlesztés)
 • gyógytestnevelés (prevenciós és rehabilitációs célú, diagnózisnak megfelelő, korosztály specifikus, korszerű testnevelés foglalkozások)
 • tehetséggondozás (tehetségazonosítás és tehetséggondozás, tehetségműhely)
 • utazó gyógypedagógusi hálózat (a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásainak megszervezése)
A Nagyhalászi Telephely által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Kemecsei Arany János Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
 • Nagyhalászi Református Óvoda

Elérhetőségek

4485 Nagyhalász, Arany János utca 75
Telefon:  +36-30-328-7288 vagy +36-52-877-007
Email: debrecen@reformatusegymi.hu,
korai.debrecen@reformatusegymi.hu, erpszdebrecen@gmail.com

Nagyhalászi Telephely munkatársak

Garzóné Tóth Anita

Garzóné Tóth Anita

Tagintézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

garzone.anita@reformatusegymi.hu
+36-30-812-3659

Bene Ibolya Tímea

logopédus

Kormány Lászlóné

pszichológus

Kovács Hajnalka

logopédus

Némethné Demjén Andrea

fejlesztőpedagógus

Puskásné Kovács Krisztina

gyógypedagógus

Ragány Ildikó Melinda

logopédus

Román-Simon Szabina

logopédus

Schinné Szekeres Csilla Erzsébet

gyógypedagógus

Simonné Berencsi Aranka

logopédus, gyógypedagógus

Vajóczky Fruzsina

pszichológus

Feladataink:

Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Általános Iskola

 • Fejlesztő nevelés-oktatásban a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók (6-23 éves korig) vesznek részt 
 • Célja:
  • a köznevelésben való részvétel lehetőségének biztosítása, 
  • a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelése, gondozása,
  • tanulóink felkészítése, a felnőtt életre, a társadalmi elvárásoknak tudjanak megfelelni, elősegítve ezzel a társadalmi integrációjukat

Utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése

 • A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a partnerintézményekben Célunk a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése.

Pedagógiai szakszolgálati feladat

 • Segítjük a református nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását, a szülők és pedagógusok oktató-, nevelőmunkáját, a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakozását. Intézményünk segítségét egyre több állami intézmény is kéri. Célunk, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása.
 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, melynek keretében a 0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára nyújtunk segítséget, komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel, szomatopedagógiai fejlesztéssel, Pfaffenrot féle szinergetikus reflexterápia alkalmazásával
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás: szűrések, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája, komplex nyelvi fejlesztés
 • gyógytestnevelés iskolaorvos által kiszűrt belgyógyászati és ortopédiai betegségekkel diagnosztizált gyermekek ellátása és fejlesztése-intézményi kereteken belül
 • iskolapszichológia, óvodapszichológiai ellátás, az intézményünkbe járó gyermekek, tanulók ellátása, szülők megsegítése
 • kiemelten tehetséges tanulók gondozása

Gyógypedagógiai Óvoda

 • Feladatunk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, fejlesztése. Célunk, hogy biztosítsuk számukra a köznevelésben való részvételt, a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, nevelése, gondozása, valamint lehetőségeikhez mérten az integrált nevelésre való felkészítésük.
 • A gyermekek barátságos, jól felszerelt környezetben, képességeikhez igazodva fejlődhetnek.

Gyógypedagógiai Iskola

 • Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése oktatása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai konduktívpedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban eredményesebben foglalkoztathatók.
 • Gyermekeink nevelését, oktatását, fejlesztését kis létszámú csoportokban, a szülők és gyerekek igényeinek megfelelően végezzük. Szakemberellátottságunk nagyon jó, minden gyermek megkapja a számára megfelelő egyéni fejlesztést.

A Tiszafüredi Telephely által ellátott nevelési-oktatási intézmények:

 • Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszaigar)
 • Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda
 • Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat
 • Kunmadarasi Összevont Óvoda és Bölcsőde
 • Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda
 • Református EGYMI Tiszafüredi Telephelye
 • Tiszavirág Református Óvoda

Elérhetőségek

5350 Tiszafüred, Bajcsy út 50/a
Telefon:  +36-30-162-4742
Email: refegymi.tiszafureditelephely@gmail.com

Tiszafüredi Telephely munkatársak

Gőz Andrea

tagintézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

solyomvarisoma@gmail.com
+36-70-776-1620

Batki Brigitta

gyógypedagógus

Bordás József

napközis tanár

Bóta Gyuláné

óvodapedagógus

Deák Róza

logopédus

Juhász-Gorzás Judit Éva

logopédus, gyógypedagógus

Katona Evelin

szomatopedagógus

Képiró-Dósa Gabriella

szomatopedagógus

Lakatosné Kovács Ágnes

gyógypedagógus

Magyar-Balázs Anett

gyógypedagógus

Nagy Barbara Noémi

pszichológus

Pacsek Dóra

gyógypedagógus

Pádár László

gyógytestnevelő

Rajna Jánosné

logopédus, gyógypedagógus

Rédainé Kisnémet Nóra

pszichológus

Tasi Andrea

fejlesztőpedagógus

Pedagógiai munkát segítő munkatársak

Beszterczey Andrásné

gyógypedagógiai asszisztens

Dománné Boros Ibolya

takarító, konyhai dolgozó

Kabai Attila

ápoló

Linbergerné Karsa Beáta

gyógypedagógiai asszisztens

Orbázi Andrea

telephelyi titkár

Pálfi Petra Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

Rácz Károlyné

dajka

Rajna János

karbantartó

Szabó Attiláné

gyógypedagógiai asszisztens

Turcsán-Benkovics Éva Andrea

gyógypedagógiai asszisztens

Varga Judit

gyógypedagógiai asszisztens

Hírek

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató