Debreceni tagintézmény

Tisztelt Szülő!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a kormány által a veszélyhelyzeti intézkedések során kiadott 17/2021. EMMI határozat, valamint a határozattal egyidejűleg közzétett, VIII/1424/2021/KOHAT miniszteri levél alapján a Református EGYMI Debreceni Tagintézménye, Berettyóújfalui, Békési és Tiszafüredi Telephelye az alábbiak szerint folytatja munkáját:
A kialakult járványügyi helyzetben, az intézmények bezárása idején sem szeretnénk a családokat segítség nélkül hagyni.

A szakszolgálati feladatellátásokban

 • gyógytestnevelés
 • korai fejlesztés
 • logopédia
 • nevelési tanácsadás (egyéni és csoportos, BTMn gyerekek, tanulók és pszichológiai ellátás)

és az utazó gyógypedagógusi hálózat (SNI gyermekek, tanulók ellátása) keretein belül, egyaránt támogatást nyújtunk a szülőknek és gyermeküknek az otthoni foglakoztatás, tanulás során. 

Munkatársaink személyesen veszik fel a szülőkkel a kapcsolatot. A gyermek, tanuló nevelési, oktatási  intézménye által biztosított digitális platformon, vagy a szülőkkel egyeztetett úton (e-mail, kommunikációs platform, közösségi felület) szervezik meg a foglakozásokat és juttatják el számukra  a fejlesztő feladatokat, a játékos, gyakorló kép és hanganyagokat.

A hatékony és gördülékeny ellátás megvalósulása érdekében, minden szakember online formában, videokapcsolaton, vagy telefonon keresztül is biztosítja a személyes konzultáció, a tanácsadás és – szükség szerint – a terápia lehetőségét. A Tiszafüredi és a Berettyóújfalui Telephelyen működő gyógypedagógiai óvodákban és iskolában, a 18/2021. (III.06.) EMMI határozat alapján, 8-16 óráig biztosítjuk az ügyeletet és az étkezést a jogosult gyermekek számára. 

Az óvodai rendkívüli szünet időszakában az óvodapedagógusok és a gyógypedagógusok, egyeztetve a gyermekek szüleivel, online kapcsolattartás keretében rendszeres segítséget nyújtanak számukra. Videó- és telefonhíváson keresztül, személyes konzultációk révén adnak tanácsot az otthoni napirend megszervezéséhez, a szabadidő és a közös játék eltöltéséhez. Az önkiszolgáló tevékenységek gyakorlásához folyamatábrát és alaplapokat küldenek e-mailen, messengeren keresztül. A tematikus terv területeihez kapcsolódóan játékos, fejlesztő feladatokkal, hanganyagokkal segítik az óvodások ismereteinek, készségeinek, képességeinek bővülését, fejlődését. A zárt Facebook csoportok további színterei az együttműködés megvalósulásának.

A gyógypedagógiai iskola tanulóinak minden nap kiküldésre kerül az aktuális tananyag, minden tantárgyból. Az osztályfőnök egyéni videóhívás formájában segíti ennek feldolgozását. 

A fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulóknak, napokra lebontva történik a feladatok továbbítása. Ezeket a szakemberek, az otthoni körülmények és az egyéni sajátosságok figyelembe vételével állítják össze. Náluk a legfontosabb feladat az önállóság fokozása, ebben ötletekkel, gyakorlatokkal támogatjuk a szülőket, közvetlen kapcsolattartással.

Bízunk benne, hogy a digitálisan küldött anyagok és a közös kapcsolattartás segítségével, hatékony lesz az együttműködésünk a gyermekük fejlődése érdekében.

Tisztelettel és áldáskívánással,
Radványi Csaba tagintézmény-vezető

2021. 03. 08.

„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól”
/Példabeszédek 22.6./

         Intézményünk Debrecenben 2012 szeptemberében kezdte meg működését azzal a céllal, hogy segítse a református nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását, a szülők és pedagógusok oktató-, nevelőmunkáját, és a gyermekek, tanulók kibontakozását. Hiszünk abban, hogy minden gyermekben óriási lehetőségek rejlenek, és azon dolgozunk, hogy mindenkiből kihozzuk a képességei alapján várható maximumot.

        Célunk, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása.

             Tagintézményünk, a tiszafüredi és békési telephelyünkkel együtt, 22 településen 33 református nevelési-oktatási intézményben, lát el több, mint 5000 gyermeket/tanulót, mely szinte az egész Tiszántúl területét felöleli. Munkánkat fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, gyógytestnevelők, tehetségfejlesztő szakemberek és gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

          A gyermekek/tanulók születésüktől kezdve a nappali tagozatú, középfokú köznevelési intézményekben folytatott tanulmányok befejezéséig jogosultak az ellátásra, de a segítségnyújtás kiterjedhet a gyermek/tanuló családjára, pedagógusaira is. Munkánk team-munkában folyik, egy-egy gyermek/tanuló személyiségének megismerése, ismereteinek, tudásának feltérképezése komplex feladat, nem egy személyre korlátozódik. Figyelembe vesszük a tanulók közötti különbségeket. Sokféle szervezeti, módszerbeli megoldást alkalmazunk, hogy adottságbeli lehetőségeik legfelső határáig eljuthassanak. Szorosan együttműködünk az nevelési-oktatási intézményekkel. Szükség szerint felvesszük a kapcsolatot gyermekvédelmi intézmények, családsegítő központok, megyei szakértői bizottságok munkatársaival, valamint orvosokkal is.

Feladataink:
 • korai fejlesztés és gondozás (2018 szeptemberétől)
 • tankerületi szintű szakértői bizottsági tevékenység (beiskolázás előtti fejlettségi vizsgálat; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása)
 • nevelési tanácsadás (prevenciós szűrővizsgálatok óvodában és általános iskolában; mozgásfejlesztés – szenzomotoros tréning; iskola-előkészítő foglalkozások; diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció és reedukáció; tanulási képességek felmérése; szociális kompetencia fejlesztés; tanulásmódszertani fejlesztés; önismereti tréning; Békés Iskola Program; Sakkpalota Program; pályaorientációs tanácsadás; neurofeedback; tehetségműhely; szülőklub)
 • logopédiai ellátás (3 és 5 éves kori, 1. osztályos szűrések, egyéni vizsgálatok; a különböző típusú beszédproblémák, valamint a beszéd- és a nyelvi fejlődés elmaradása esetén a megfelelő terápia, prevenciós fejlesztés)
 • gyógytestnevelés (egyészségügyi célú testnevelés foglalkozások, gyógyúszás, Pilates, Streching)
 • tehetséggondozás (tehetségazonosítás és tehetséggondozás)
 • utazó gyógypedagógusi hálózat (a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációs foglalkozásainak megszervezése)
A debreceni tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma
 • Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Debreceni Református Kollégium Óvodája
 • Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola (Debrecen)
 • Diószegi Kis István Református Általános Iskola és AMI (Berettyóújfalu)
 • Szivárvány Református Óvoda (Berettyóújfalu)
 • Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
 • Rózsa Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda (Hajdúhadház)
 • Jó Pásztor Református Óvoda (Hajdúböszörmény)
 • Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda (Fehérgyarmat)
 • Csaholci Általános Iskola
 • Áldás Református Óvoda (Tornyospálca)
 • Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, SZKI és Általános Iskola, Arany János Általános Iskola Tagintézménye (Kisújszállás)
 • Hajdúnánási Óvoda
 • Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
 • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 
        Kollégium (Békés)
 • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Szügyi Dániel Református Általános Iskola Tagintézménye (Dévaványa)
 • Vésztői Református Egyház Kis Bálint Református Általános Iskolája
 • Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda és CSBH
 • Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
 • Debrecen-Bánki Református Általános Iskola
 • Bánki Református Óvoda
 • Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda
 • Dr. Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola (Dombrád)
 • Bán Zsigmond Református Általános Iskola, AMI és Óvoda (Tiszafüred)
 • Kunmadarasi Összevont Óvoda
 • Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium (Hajdúnánás)
 • Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda
 • Sulyok István Református Általános Iskola (Komádi)
 • Ecsedi Bátori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Nagyecsed)
 • Jókai Mór Református Általános Iskola (Nyíregyháza)
 • Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Kisvárda)
 • Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda
 • Erőss Lajos Református Általános Iskola (Püspökladány)
 • Báthory Anna Református Általános Iskola (Nyírbátor)
 • Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája (Hajdúböszörmény)
 • Debreceni Egyetem Óvodája (Debrecen)
 • Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolája
 • Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolája, Arany János Téri Feladatellátási Helye
 • Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma
 • Mezőberényi Talentum Református Óvoda
 • Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI (Biharkeresztes)
 • Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és AMI (Debrecen)
 • Kikelet Waldorf Óvoda (Debrecen)
 • Vámospércsi Óvoda

Elérhetőség


4032 Debrecen, Bartha Boldizsár utca 9/B
Telefon:  +36-30-328-7288 vagy +36-52-877-007
Email: debrecen@reformatusegymi.hu,
korai.debrecen@reformatusegymi.hu

Munkatársak

Radvány Csaba

Radványi Csaba

Tagintézmény-vezető, gyógypedagógus

radvanyi.csaba@reformatusegymi.hu
+36-30-199-8147

Abuczki Péter

Tagintézményvezető-helyettes, Fejlesztőpedagógus

abuczki.peter@reformatusegymi.hu
+36-30-165-5245

Garzóné Tóth Anita

Garzóné Tóth Anita

Tagintézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

garzone.anita@reformatusegymi.hu
+36-30-812-3659

Hudákné Bánáti Krisztina

Tagintézményvezető-helyettes, Logopédus

banati.krisztina@reformatusegymi.hu
+36-30-165-9634

Abuczkiné Gombos Szilvia

Abuczkiné Gombos Szilvia

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Bagdi Judit

Debrecen, gyógypedagógus

Balogh Éva Mária

Debrecen, Pszichológus

Balogh Imréné Szilvássy Mária

Debrecen, gyógypedagógus, logopédus

Baranya Ágnes

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Batki Brigitta

Tiszafüred, gyógypedagógus

Beke Éva

Debrecen, logopédus

Berzéteiné Oláh Judit

Tiszafüred, gyógypedagógiai asszisztens

Bíróné Sándor Csilla

Debrecen, gyógypedagógus

Bírtháné Polyák Anita

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Borbély Gábor

Borbély Gábor

Debrecen, gyógytestnevelő

Borsiné Bálint Ildikó

Borsiné Bálint Ildikó

Debrecen, tagintézményi titkár

Bölcskeiné Fekete Alíz

Bölcskeiné Fekete Alíz

Debrecen, gyógypedagógus

Bujdosóné Kállai Izabella

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Csatáriné Budás Anikó

Békés, logopédus

Csávás Adrienn

Békés, gyógypedagógus

Csernaburczky Réka

Csernaburczky Réka

Debrecen, titkár

Csernaburczky Zoltán

Csernaburczky Zoltán

Debrecen, gyógypedagógiai asszisztens

Csiszár Annamária

Csiszár Annamária

Debrecen, konduktor

Csiszár Beáta

Csiszár Beáta

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Czurkó Jósvai Edit

Czurkó-Jósvai Edit

Debrecen, pszichológus

Dancs Gáborné

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Dobos Károly

Debrecen, gyógypedagógus

Dr. Kovácsné Szokira Judit

Debrecen, gyógypedagógus

Ecsedi-Pető Annamária

Debrecen, pszichológus

Fedorné Szabó Erzsébet

Fedorné Szabó Erzsébet

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Fejér Noémi

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Gergely Zoltán Imréné

Debrecen, tehetséggondozó koordinátor

Gionné Kertész Julianna

Békés, fejlesztőpedagógus

Gorzásné Nagy Judit

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Gőz Andrea

Tiszafüred, gyógypedagógus

Gréczy Elvira

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Gulyás Krisztina

Debrecen, gyógytestnevelő

Dr. Haklné Papp Magdolna

Debrecen, tehetséggondozó koordinátor

Halász Katalin

Halász Katalin

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Hernyák Fanni

Debrecen, pszichológus

Ilyésné Vadai Erika

Debrecen, logopédus

Irinyi Tünde

Irinyi Tünde

Debrecen, pszichológus

Jagamos Izabella

Debrecen, pszichológus, pályaválasztási szakértő

Jenei-Márku Hajnalka

Jenei-Márku Hajnalka

Debrecen, pszichológus

Jóna Gáborné

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Kapusi Árpád Endre

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Katona Márta

Katona Márta

Békés, pszichológus

Katonáné Kun Zsuzsánna

Debrecen, logopédus

Királyné Hajdú Edina

Debrecen, gyógypedagógus

Kiss Albert Botondné

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Kőrösiné Sándor Katalain

Debrecen, gyógypedagógus

Kiss Judit

Kiss Judit

Debrecen, pszichológus

Lakatosné Kovács Ágnes

Tiszafüred, fejlesztőpedagógus

Lőkös Dóra

Debrecen, gyógypedagógus, logopédus

Lukovics Judit

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Lupó-Bencze Kitti

Debrecen, titkár

Magyarné Erdei Márta

Tiszafüred, logopédus, fejlesztőpedagógus

Matkóné Nagy Anna Enikő

Debrecen, gyógypedagógus

Ménesné Vincze Anikó

Debrecen, logopédus

Molnár Krisztina

Debrecen, pszichológus

Mosolygó Tamás

Mosolygó Tamás

Debrecen, pszichológus

Mózesné Kapocska Ildikó

Mózesné Kapocska Ildikó

Debrecen, logopédus

Nagy Béláné

Nagy Béláné

Debrecen, gyógypedagógus

Orosz Zoltánné

Orosz Zoltánné

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Pacsek Dóra

Tiszafüred, gyógypedagógus

Pádár László

Debrecen, gyógytestnevelő

Pelyvás Károlyné

Pelyvás Károlyné

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Piros Nikoletta

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Polonkai Adrienn

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Prehoffer Andrea

Debrecen, gyógytestnevelő

Rajna Jánosné

Tiszafüred, logopédus

Rendik Orsolya

Tiszafüred, telephelyi titkár

Sarkadi Orsolya

Debrecen, pszichológus

Sólyom Judit

Sólyom Judit

Debrecen, pszichológus, gyógypedagógus

Somogyi Emese

Debrecen, gyógypedagógus

Szabó Attiláné

Tiszafüred, gyógypedagógiai asszisztens

Szabóné Bandula Éva

Debrecen, gyógypedagógus

Szabóné Pető Marianna

Tiszafüred, fejlesztőpedagógus

Szabóné Szarvas Judit

Debrecen, tagintézményi titkár

Szakálné Fekete Hajnalka

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Szalacsi Dóra

Debrecen, gyógypedagógus, logopédus

Szalay Anikó Rita

Debrecen, tehetséggondozó koordinátor

Szalóki Józsefné

Debrecen, gyógytestnevelő

Szántó Sándor

Szántó Sándor

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Szántóné Tóth Julianna

Békés, fejlesztőpedagógus

Szurkos Józsefné

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Takács-Barta Erika Zsófia

Békés, gyógypedagógus

Tankócziné Bihari Andrea

Debrecen, gyógytestnevelő

Tasi Andrea

Tiszafüred, gyógypedagógiai asszisztens

Tóth Andrea Katalin

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Tóthné Szojka Marianna

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Varga Judit

Tiszafüred, gyógypedagógiai asszisztens

Vargáné Bende Zsuzsa

Vargáné Bende Zsuzsanna

Debrecen, fejlesztőpedagógus

Vágóné Kondor Éva

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Váradi Erika

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Váradiné Széll Erzsébet

Debrecen, gyógypedagógus

Váradiné Zsadányi Éva

Debrecen, logopédus, gyógypedagógus

Végh-Malmos Boróka

Debrecen, pszichológus

Zelenyák Alexandra

Zelenyák Alexandra

Debrecen, pszihológus

Zolnainé Tatár Csilla

Debrecen, gyógypedagógus

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató