Kiskunhalasi tagintézmény

 

Óvoda

SNI óvodás gyermekeink nevelését, fejlesztését kis létszámú csoportokban, a szülők és gyerekek igényeinek megfelelően végezzük.
Célunk a gyermekek felkészítése az integrált nevelésre.

Iskola

A fejlesztő nevelés-oktatásban a súlyosan és halmozottan sérült tanulók (7-23 éves korig) vehetnek részt.  A csoportok maximális létszáma 6 fő. A fejlesztő nevelés-oktatás tanítási évfolyamokra nem tagolódik. Intézményünkben az éves munka, a tanév rendje szerint történik.
Célunk a tanulók felkészítése az önálló felnőtt életre, az aktív közösségi részvételre, ezáltal segítve a társadalmi integrációt.

Óvodánk és Iskolánk szakemberellátottsága igen sokrétű:

 • Gyógypedagógus
 • Szomatopedagógus
 • Óvodapedagógus
 • Gyógytornász
 • TSMT terapeuta

Pedagógiai Szakszolgálat

A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunhalasi Tagintézménye pedagógiai szakszolgálati és utazó gyógypedagógiai feladatokat lát el. Célunk, hogy segítsük a szülők és pedagógusok nevelő munkáját, valamint támogassuk a gyermekek képességeinek hatékony kibontakoztatását.

Szolgáltatásaink:

 • korai fejlesztés és gondozás (0-3 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára nyújtott fejlesztés, komplex gyógypedagógiai fejlesztés, konduktív pedagógia, TSMT, zeneterápia)
 • szakértői bizottsági tevékenység (járási szintű)
 • nevelési tanácsadás (tanulási képességek alapvizsgálata, részképesség-szűrővizsgálatok; képesség-kibontakoztató foglalkozások, tanulásmódszertani, önismereti, mindfulness, valamint szociális kompetenciát fejlesztő csoportok, TSMT, mozgásterápia tréningek, pszichológiai tanácsadás és terápia)
 • utazó gyógypedagógiai szolgálat (tanulási zavarral küzdő gyermekek ellátása saját intézményen belül)
 • logopédiai ellátás (szűrések, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája, komplex nyelvi fejlesztés)
 • gyógytestnevelés (iskolaorvos által kiszűrt belgyógyászati és ortopédiai betegségekkel diagnosztizált gyermekek ellátása és fejlesztése-intézményi kereteken belül)
 • tehetséggondozás (bővebb tájékoztatásért keresse a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpont oldalát)

Szülőként forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben azt észleli, hogy:

– gyermeke mozgásfejlődése, beszéde, vagy értelmi fejlődése nem megfelelő úton halad, vagy ha szeretné tudni, hogy a fejlődés üteme megfelelő-e;

– gyermeke magatartási, beilleszkedési, részképesség-problémával vagy tanulási nehézséggel küzd, vagy szeretné tudni, hogy ez irányú aggodalmai jogosak-e;

– teljesítménye miatt gyermeke szorong, hangulata hirtelen változik, gyakran szomorú, zárkózott, magatartási problémák jellemzik, a családban valamilyen nagy változás történt, amit gyermeke nehezen visel vagy testi tünetei mögött nincs kimutatható szervi ok (pl.: fejfájás).

A kiskunhalasi tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda Gy. Szabó Béla Tagóvodája
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája
 • Gerjeni Református Általános Iskola és Óvoda
 • Magyarorazági Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda-Juhász Zsófia Református Szeretetotthon
 • Pécsi Református Kollégium

Elérhetőség


6400 Kiskunhalas, Magyar utca 20.
Telefon: +36-77-423-130 vagy +36-30-360-6854
Email: titkarsag@reformatusegymi.hu

Munkatársak

Molnár József

Tagintézmény vezető

+36-30-575-3228
moljoz05d@gmail.com

Babósné Sziráczki Diána

Berényiné Kuklis Noémi

Barna Zsanett

Kecskeméti Zsuzsanna Mária

Lajkóné Muntyán Krisztina

Molnárné Gép Anikó

Nagy Zsuzsanna

Rébék Tiborné

Révészné Tamás Ildikó

Sárkányné Vida Erzsébet Mária

Szálas Márta

Untenerné Ferenczi Tünde

Iskolai segítők

Gédra Gáborné

Gémes Ildikó

Gyovai Katalin

Herke Irén

Kertes-Takács Anett

Kovács Zsuzsánna

Lasanczné Czibolya Erika

Markovics Győző

Miskeiné Gulyás Erzsébet

Paczolay Márta

Pálfi Gyuláné

Papné Csillag Angelika

Rébék Julianna Zsuzsanna

Taskovicsné Danis Mária

Vincze Sándor

Óvodai pedagógusok

Huszta Renáta

Katona Liza

Lódri Fanni

Szakszolgálati dolgozók

Gyulai Ildikó

Tagintézmény vezető

+36-70-457-2698
gyulai.ildiko03@gmail.com

Bécsi Hajnalka

Bujdosó Rita

Dévai Dominika

Hauk Barbara

Hegyiné Lénárt Anikó

Huszta Brigitta

Hegyiné Lénárt Anikó

Kantár-Polyák Kamilla

Kovácsné Bodicsi Erzsébet

Laczkó Brigitta

Modok Benő

Opauszki Györgyné

Patocskai Fanni

Provicsné Muntyán Andrea

Szabó-Kocsisné Illés Éva

Tóthné Keresztes Anikó

Őrbottyáni munkaállomás

Bocskai Józsefné

Kurucz Petra

Kökényesi-Gerlach Otília

Szabó Gáborné