Kiskunhalasi tagintézmény

Pedagógiai Szakszolgálat

Intézményünk 2000-ben kezdte el működését Kiskunhalason, azzal a céllal, hogy segítse a református nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását, a szülők és pedagógusok oktató-, nevelőmunkáját, és a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakozását.

Célunk, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása.

Feladataink:

 • korai fejlesztés és gondozás (0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára nyújtott fejlesztés, komplex gyógypedagógiai fejlesztés, konduktív pedagógia, TSMT, zeneterápia). Amennyiben korai fejlesztést szeretne igénybe venni, szülőként bátran hívja az alábbi telefonszámot: 06-30-360-6854
 • nevelési tanácsadás (tanulási képességek alapvizsgálata, részképesség-szűrővizsgálatok; képesség-kibontakoztató foglalkozások, tanulásmódszertani, önismereti, valamint szociális kompetenciát fejlesztő csoportok, TSMT, mozgásterápia tréningek, pszichológiai tanácsadás)
 • utazó gyógypedagógiai szolgálat (tanulási zavarral küzdő gyermekek ellátása saját intézményen belül)
 • logopédiai ellátás (szűrések, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája, komplex nyelvi fejlesztés)
 • gyógytestnevelés (iskolaorvos által kiszűrt belgyógyászati és ortopédiai betegségekkel diagnosztizált gyermekek ellátása és fejlesztése-intézményi kereteken belül)
 • tehetséggondozás (bővebb tájékoztatásért keresse a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpont oldalát)

Szülőként forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben azt észleli, hogy:

 •  gyermeke mozgásfejlődése, beszéde, vagy értelmi fejlődése nem megfelelő úton halad, vagy ha szeretné tudni, hogy a fejlődés üteme megfelelő-e;
 • teljesítménye miatt gyermeke szorong, hangulata hirtelen változik, gyakran szomorú, zárkózott, magatartási problémák jellemzik, a családban valamilyen nagy változás történt, amit gyermeke nehezen visel vagy testi tünetei mögött nincs kimutatható szervi ok (pl.: fejfájás).

Óvoda

SNI óvodás gyermekeink nevelését, fejlesztését kis létszámú csoportokban, a szülők és gyerekek igényeinek megfelelően végezzük.
Célunk a gyermekek felkészítése az integrált nevelésre.

Iskola

A fejlesztő nevelés-oktatásban a súlyosan és halmozottan sérült tanulók (6-23 éves korig) vehetnek részt.  A csoportok maximális létszáma 6 fő. A fejlesztő nevelés-oktatás tanítási évfolyamokra nem tagolódik. Intézményünkben az éves munka, a tanév rendje szerint történik.
Célunk a tanulók felkészítése az önálló felnőtt életre, az aktív közösségi részvételre, ezáltal segítve a társadalmi integrációt.

Óvodánk és Iskolánk szakemberellátottsága igen sokrétű:

 • Gyógypedagógus
 • Szomatopedagógus
 • Óvodapedagógus
 • Gyógytornász
 • TSMT terapeuta

A kiskunhalasi tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda Gy. Szabó Béla Tagóvodája
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola

Munkatársak

Gyulai Ildikó

tagintézmény igazgató

+36-70-457-2698
gyulai.ildiko@refegymi.hu

Révészné Tamás Ildikó

Révészné Tamás Ildikó

tagintézmény igazgató-helyettes

06-30-218-1577
reveszne.tamas.ildiko@refegymi.hu

Pedagógusok

Babósné Sziráczki Diána

Babósné Sziráczki Diána

gyógypedagógus

babosne.sziraczki.diana@refegymi.hu

Bécsi Hajnalka

Bécsi Hajnalka

gyógypedagógus

becsi.hajnalka@refegymi.hu

Berényiné Kuklis Noém

gyógypedagógus

berenyi.noemi@refegymi.hu

Bujdosó Rita

Bujdosó Rita Judit

gyógypedagógus

bujdoso.rita@refegymi.hu

Vágvölgyi-Buzder Renáta

óvodapedagógus

buzder.renata@refegymi.hu

Csillag István

Csillag István

gyógytestnevelő

csillag.istvan@refegymi.hu

Dr. Kovács György Ferencné

gyógypedagógus

dr.kovacs.gyorgy.ferencne@refegymi.hu

Fischer Lászlóné

gyógypedagógus

fischer.laszlone@refegymi.hu

Giblák Judit

gyógypedagógus

Gszelmann Andrea

gyógypedagógus

gszelmann.andrea@refegymi.hu

Györgyiné Szekeres Csilla

óvodapedagógus

gyorgyine.szekeres.csilla@refegymi.hu

Hauk Barbara

pszichológus

haukbarbi@gmail.com

Hegedűsné Ország Olívia

gyógypedagógus

hegedusne.orszagh.olivia@refegymi.hu

Herczeg-Kiss Lívia

gyógypedagógus

herczeg.kiss.livia@refegymi.hu

Husztáné Lódri Fanni

óvodapedagógus

husztane.lodri.fanni@refegymi.hu

Katona Liza

gyógypedagógus

katona.liza@refegymi.hu

Kovács-Barna Zsanett

gyógypedagógus-logopédus

kovacs.barna.zsanett@refegymi.hu

Laczkó Brigitta

Laczkó Brigitta

pszichológus

laczko.brigitta@refegymi.hu

Hegyiné Lénárt Anikó

Lénárt Anikó

gyógypedagógus-logopédus

lenart.aniko@refegymi.hu

Mészáros-Huszta Renáta

gyógypedagógus

meszaros.huszta.renata@refegymi.hu

Modok Benő

gyógytestnevelő

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

gyógypedagógus

nagy.zsuzsanna2@refegymi.hu

Ódorné Kocsis Karola

szomatopedagógus, gyógytornász

+36-30-636-1748 odorabigel@gmail.com

Opauszki Györgyné

Opauszki Györgyné

gyógypedagógus

opauszki.gyorgyne@refegymi.hu

Ritterné Bereczi Ingrid

gyógytestnevelő

bereczi.ingrid@gmail.com

Tombáczné Nyúl Zsófi

gyógypedagógus

tombaczne.nyul.zsofi@refegymi.hu

Tóthné Keresztes Anikó

gyógypedagógus

tothne.keresztes.aniko@refegymi.hu

Untenerné Ferenczi Tünde

gyógypedagógus

untenerne.ferenczi.tunde@refegymi.hu

Pedagógiai munkát segítők

Árvai Nikolett

gyógypedagógiai segítő

arvai.nikolett@refegymi.hu

Csillag Angelika

gyógypedagógiai segítő

csillag.angelika@refegymi.hu

Csuka Ildikó

Csuka Ildikó

gyógypedagógiai segítő

csuka.ildiko@refegymi.hu

Rikk Szilvia

Dr. Horváthné Rikk Szilvia

gyógypedagógiai segítő

Erdélyiné Révész Patrícia

gyógypedagógiai segítő

erdelyine.revesz.patricia@refegymi.hu

Havasiné Korda Beáta Zsuzsanna

dajka

havasine.korda.beata@refegymi.hu

Keresztúri Csabáné

pedagógiai asszisztens

kereszturi.csabane@refegymi.hu

Kovács Zsuzsanna

Kovács Zsuzsánna

dajka

kovacs.zsuzsanna@refegymi.hu

Lajkóné Muntyán Krisztina

Lajkóné Muntyán Krisztina

óvoda- és iskolatitkár

lajkone.kriszti@refegymi.hu

Lasanczné Erika

Lasanczné Czibolya Erika

gyógypedagógiai segítő

lasanczne.erika@refegymi.hu

Markovics Győző

szociális gondozó és ápoló

markovics.gyozo@refegymi.hu

Miskei Szilvia

gyógypedagógiai asszisztens

miskei.szilvia@refegymi.hu

Miskeiné Gulyás Erzsébet

egészségügyi felelős

miskeine.gulyas.erzsebet@refegymi.hu

Paczolay Márta

gyógypedagógiai asszisztens

paczolay.marta@refegymi.hu

Provicsné Muntyán Andrea

szakszolgálati titkár

+36-30-360-6854 provicsne.andi@refegymi.hu

Rébék Zsuzsanna

Rébék Julianna Zsuzsanna

gyógypedagógiai segítő

rebek.zsuzsanna@refegymi.hu

Ruskóné Pulai Ilona

gyógypedagógiai segítő

Rutainé Csete Ildikó

Rutainé Csete Ildikó

gyógypedagógiai segítő

Sindel László

Sindel László

szociális gondozó és ápoló

Szakács Bíborka

gyógypedagógiai asszisztens

szakacs.biborka@refegymi.hu

Szénási Krisztina

gyógypedagógiai segítő

szenasi.krisztina@refegymi.hu

Taskovicsné Danis Mária

gyógypedagógiai segítő

taskovicsne.danis.maria@refegymi.hu

Törzsi Zsanett

Dajka

torzsi.zsanett@refegymi.hu

Varga Bernadett

dajka

varga.bernadett@refegymi.hu

Hírek

Tavaszi zsongás

A Református EGYMI Kiskunhalasi Tagintézményében tegnap (március 21-én) mindannyianérezhettük a Tavaszi zsongást. Az óvodások és...

Tovább »

Elérhetőség


6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 15.
Telefon: +36-30-360-6854
Email: titkarsag.kiskunhalas@refegymi.hu

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató