Halászteleki Székhelyintézmény

„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága,
mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” Kolossébeliekhez írt levél 3, 18.

        A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Halásztelki Székhelyintézményének küldetése az egyediségéből adódó szakfeladatok maradéktalan ellátása a keresztyén értékrend előtérbe helyezésével.Küldetésünk, hogy a hozzánk forduló, problémákkal küzdő, segítséget, támogatást igénylő gyermekeknek, szülőknek partnerei legyünk és szakirányú ismereteink révén hozzásegítsük őket problémáik egyedi, sajátos megoldásához. Küldetésünk, hogy a szakma legfrissebb speciális ismereteit továbbadjuk az református intézmények pedagógusai számára.

         A fentiekből következően legfontosabb partnereink a gyermekek, a szülők, a pedagógusok – az ő igényeiket kell szolgálnunk a fenntartó Magyarországi Református Egyház Zsinata támogatásával és más, segítő szakemberekkel együttműködve. A református fenntartásban működő köznevelési, közoktatási intézményekkel szoros partneri együttműködésünk garancia a fenti küldetésünk teljesítésére. A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Halásztelki Székhely Intézményében az alábbi szakmai feladatokat látjuk el:

         Az intézményünkkel együttműködési megállapodást kötött, elsősorban református köznevelési-közoktatási intézményekben az alábbi feladatok ellátását végezzük:

1. Pedagógiai szakszolgálat

 • korai fejlesztés és gondozás
 • nevelési tanácsadás,
 • logopédiai ellátás,
 • gyógytestnevelés,
 • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

2. Utazó gyógypedagógusi hálózat

         Integráltan együtt nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek szakirányú gyógypedagógiai ellátása és az óvodák, iskolák pedagógusainak szakmai támogatása a fő feladatunk.

A halászteleki székhelyintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Süni Óvoda
 • Szőlőfürt Református Óvoda
 • Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Napraforgó Óvoda És Bölcsőde
 • Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
 • Szeremlei Sámuel Református Óvoda
 • Kálvin Téri Református Általános Iskola
 • Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
 • Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ
 • Forrás Református Óvoda
 • Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
 • Clarisseum Református Óvoda
 • Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda
 • Czövek Olivér Református Óvoda
 • Litéri Református Általános Iskola
 • Halásztelki Tündérkert Óvoda
 • Benkő Általános Iskola és Gimnázium
 • Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola
 • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
 • Majosházi Református Általános Iskola
 • Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola
 • Bárka Református Óvoda
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézménye
 • Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodája
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap- és Középfokú Zeneművészeti, Színművészeti és Táncművészeti Szakgimnáziuma, Ének-Zene Gimnáziuma
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolája
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye
 • Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola
 • Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona
 • Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája
 • Székely József Református Általános Iskola
 • Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola
 • Vincze Imre Református Általános Iskola
 • Gödöllői Református Óvoda

Elérhetőség


2314 Halásztelek, Hold utca 6.
Telefon:  +36-30-639-0861
Email: szekhely@reformatusegymi.hu

Munkatársak

Bori Judit

Igazgató,
Székhelyintézmény vezető

+36-30-322-3960 bori.judit@reformatusegymi.hu

Bányai Aletta

gyógytestnevelő tanár

banyaialetta@gmail.com

Bauerné Majoros Éva

majoroseva75@gmail.com

Bérdi Fruzsina

pszichológus

berdifruzsina@gmail.com

Csabina Andrea

fejlesztő pedagógus

csabinaandi@gmail.com

Csandáné Havasi Ildikó Edina

fejlesztő pedagógus

haedina@freemail.hu

Csikos Ibolya

fejlesztőpedagógus

hugicsikos@freemail.hu
0630/690-1248

Csabina Andrea

fejlesztő pedagógus

csabinaandi@gmail.com

Csandáné Havasi Ildikó Edina

fejlesztő pedagógus

haedina@freemail.hu

Deák Barbara Emőke

gyógypedagógus

deak.barbara.emoke@reformatusegymi.hu

Dudásné Molnár Erzsébet

gyógypedagógus

dudasne.erzsebet@reformatusegymi.hu

Ferenczi Bernadett

gyógypedagógus logopédus

ferenczi.bernadett@reformatusegymi.hu

Fogarasiné Szabó Erika

Fülöp Veronika

Gábor Edina

Gion Valéria

Gombosné Járosi Mária

Gregorné Szabó Gabriella

Gruberné Joó Marianna

Gyenesné Székely Nikoletta Dorottya

Hajdu Emese

Hövényesné Kovan Rita Erika

Jesity Tamásné

Juhász Tünde

Juhász-Vedres Edit

Kálmán Júlia

Kaltenecker Teréz

Konti Ibolya

Kovács Márk Péter

Kovács-Nagy Orsolya

Kőhalmi Katalin

Kökényesyné Pintér Ágnes

Könyves Judit

Kővári Beatrix Erna

Magyar - Alács Krisztina Júlia

Máté Anna Zsófia

Mezeiné Rumpf Anita

Miklós Viktória Annamária

Molnárné Szűcs Andrea

Nagy Gábor Áron

Nagy Katalin

Nagypál Rebeka Melinda

Németh Nikoletta

Nieberl Ákos

Pálfiné Pummer Réka Mária

Papp-Donáth Tímea

Pappné Czuczi Orsolya

Perényi János Bálintné

Petró Zsuzsanna Julianna

Pozsonyi Réka

Rácz Tünde

Reha Sarolta

Sain-Halmen Ágota Eszter

Salaczné Szilágyi Gabriella

Sipos Aliz Gyöngyi

Stareczné Mikó Zsuzsanna

Szabó Anita

Szabó Mercédesz Eszter

Szabóné Bugyi Anikó

Szabó-Petrik Andrea

Szalai Eszter

Szandáné Tajti Etelka Magdolna

Szauterné Bordás Mariann

Szűtsné Kiss Ditta

Tácsik Krisztina

Tarnai Katalin Márta

Tarsoly Erzsébet

Titscher Mónika Gabriella

Török-Ilyés Edit

Turi Anna

Vargáné Bölcskei Henriette

Vargáné Galgóczi Andrea

Végh Anikó Szilvia

Vetró-Kremzel Piroska

Vígh Attila

Vízhányó Jánosné

Vizyné Fodor Ildikó

Ügyviteli dolgozók

Elek Szilvia

Gruber Attila

Matosné Molnár Dorottya

Papp-Donáth Tímea

Technikai dolgozók

Buduczki Zsolt

karbarntartó

Fabó Ármin

Pappné Kóczé Krisztina

Papp Lászlóné