Miskolci tagintézmény

  1. Pedagógiai Szakszolgálati alapfeladataink:
   korai fejlesztés és gondozás (TSMT, NHT) ZÖLD SZÁM: +36-30-363-7388

   nevelési tanácsadás (tanulási képességek alapvizsgálata- egyéni állapotmegismerő vizsgálat, részképesség-szűrővizsgálatok; preventív részképesség-kibontakoztató foglalkozások; pályaorientációs-önismereti -, tanulás-módszertan csoportos tanácsadások)
   logopédiai ellátás (szűrések, vizsgálatok, „dadogó”-terápia, megkésett beszédfejlődés terápiája, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája)
   gyógytestnevelés
   óvoda-, iskolapszichológiai ellátás
   tehetséggondozás (ld. ROÉT)

   Önöknek, szülőknek, akik református fenntartású intézménybe íratták be gyermeküket, intézményünk szakemberei szívesen adnak tájékoztatást, tanácsot, ha gyermekük beszédében, mozgásában, tanulási hatékonyságával kapcsolatban eltérést tapasztalnak. Lehetőségük van szülőként kezdeményezni, vagy az iskolával/óvodával közösen elindítani a gyermek/tanuló tanulási képességeire irányuló állapotmegismerő vizsgálatot.

   A beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) számára az intézményekkel együttműködve fejlesztő foglalkozásokat, terápiákat szervezünk.
   Intézményvezetőként, szakemberként is várjuk megkeresésüket, ha egy-egy témát gyógypedagógiai aspektusból szeretnének körüljárni, és azt nevelés nélküli munkanapra vagy értekezletre tervezik. Az elmúlt évek tapasztalata alapján tovább folytatjuk „szakmai műhely” programunkat, mely interaktív jelleggel, egy-egy téma köré csoportosítva, műhelybeszélgetések formájában működik, gyakorlati példákon keresztül tanítók, tanárok, óvodapedagógusok; valamint a segítő szakmában dolgozó védőnők, kisgyermekgondozók, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztensek részére mutatunk új, innovatív megoldásokat.
   Gyermekcsoportoknak, osztályoknak változatos témákban kínáljuk tematizált csoportos tanácsadásainkat (pályaorientáció, tanulásmódszertan, szociális kompetenciák, online élettér, stb.), az intézmény adottságaihoz igazítva is.

   ☎ +36-46-307-357
   📧  titkarsag.miskolc@refegymi.hu

  2. Utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése

   A református fenntartású köznevelési intézményekbe járó, integráltan oktatott sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek/tanulók ellátása, a habilitációs-rehabilitációs fejlesztések megszervezése.

   ☎ +36-46-307-357
   📧  titkarsag.miskolc@refegymi.hu

   A Miskolci Tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:

    • Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda Meggyeskert Óvoda
    • Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium, és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola
    • Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
    • Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
    • Gyermeksziget Református Óvoda
    • Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola
    • Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája
    • Igazkincs Református Óvoda (Sárospatak)
    • Irinyi János Református Oktatási Központ – Technikum, Szakgimnázium
    • Irinyi János Református Oktatási Központ – Eszterlánc Óvoda
    • Irinyi János Református Oktatási Központ – Tomori Óvodája
    • Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája
    • Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
    • Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
    • Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda (Felsőzsolca)
    • Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda (Arnót)
    • Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda (Tiszaújváros)
    • Komlóstetői Református Általános Iskola
    • Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
    • Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola (Tiszakeszi)
    • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
    • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Erdész Úti Tagóvodája
    • Miskolci Édenkert Református Óvoda
    • Miskolci Édenkert Református Óvoda Kis-Hunyad Úti Óvodája
    • Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
    • Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
    • Napközi Otthonos Óvoda – Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány
    • Petőfi Sándor Református Általános Iskola (Sátoraljaújhely)
    • Pitypalatty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
    • Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
    • Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona Sárospatak, Tompa utcai Telephelye
    • Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda
    • Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda
    • Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda
    • Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda
    • Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
    • Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
    • Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
  3. Mesekert Református Gyógypedagógiai Óvoda

   Gyógypedagógiai óvodaként, olyan sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelését végezzük, akiknek a megyei vagy országos illetékességű szakértői véleményében szegregált intézményben történő ellátást javasolnak. 2022 szeptemberétől új épületben, már 5 csoportban, 40 fő sajátos nevelési igényű gyermek intézményesített nevelését tudjuk biztosítani.

   Az SNI óvodába bekerülésnél elsőbbséget élveznek azon gyermekek, akik a Református EGYMI korai fejlesztésére jártak, és óvodakötelessé váltak. Azon gyermekeknek is lehetőségük van bekerülni óvodánkba, akik integráló, református fenntartásban működő, többségi óvodában kezdték meg az óvodai nevelést, azonban a szakértői felülvizsgálat alkalmával, a szakértői bizottság szegregált intézménytípusban történő nevelést tart célravezetőnek a gyermek képesség-kibontakoztatásának érdekében. Amennyiben más intézményből szeretnének óvodánkba jelentkezni, a férőhelyek számának figyelembe vételével tudunk gyermekeket fogadni.

   A jelentkezés folyamata:
   Regisztrációs lap a 2024-2025 óvodai évre. 
   Regisztrációs lap 2024-2025 iskolai évre.
   1. Az adott tanévre érvényes regisztrációs lap (honlapon elérhető) szkennelve és postai úton történő megküldése a tagintézmény címére. (reformatusegymi.miskolc@refegymi.hu; 3531 Miskolc, Füzes utca 27.)
   2. Az aktuális, legutolsó szakértői vélemény szkennelt formában történő megküldése
   3. Az óvodába járó gyermekek esetében, az óvodapedagógus által megfogalmazott pedagógiai vélemény, azaz a Fejlődési lap szkennelt formában történő megküldése.

   ☎ +36-30-010-8165
   📧 mesekert.ovoda.miskolc@refegymi.hu

INTÉZMÉNYEGYSÉGEINK

’A’ épület címe: 3531 Miskolc, Füzes u. 27.PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT, MESEKERT REFORMÁTUS GYÓGYPEDAGÓGIAI ÓVODA:
Telefon:  +36-46-307-357
Email: reformatusegymi.miskolc@refegymi.hu

’B’ épület címe: 3531 Miskolc, Füzes u. 27.
(Bejárat a Nagysándor J. u. 34. sz. felől)

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT – KORAI FEJLESZTÉS:
Zöld szám:  +36-30-363-7388
Email:  titkarsag.miskolc@refegymi.hu

Munkatársak

Hegyesiné Vass Erika

Hegyesiné Vass Erika

tagintézmény igazgató

reformatusegymi.miskolc@refegymi.hu

Kondráthné Zavaczki Zita

Kondráthné Zavaczki Zita

tagintézmény igazgató-helyettes

kondrathne.zavaczki.zita@refegymi.hu

Kovácsné Veres Zsuzsanna

tagintézmény igazgató-helyettes

kovacsne.veres.zsuzsanna@refegymi.hu

Pedagógiai szakszolgálat – Utazó gyógypedagógusi hálózat

Antal Anetta

fejlesztőpedagógus

Báji-Zacsik Anna

gyógypedagógus

Bianki-Langa Lilla

fejlesztőpedagógus

Bolobásné Szabó Anita

adminisztrátor

Brezsnyák Enikő

gyógytestnevelő

Czakóné Koós Krisztina

konduktor, gyógypedagógus

Darai Imre

gyógytestnevelő

Demeter Dóra Katalin

pszichológus

Dudás Katarína

takarító

Egyed Tiborné

gyógypedagógus – logopédus

Franczuz Istvánné

gyógypedagógus-logopédus

Fülöp Istvánné

fejlesztőpedagógus

Gál Mónika

gyógypedagógus

Hajdu Csilla

gyógytestnevelő

Hódiné Szabó Szilvia Judit

fejlesztőpedagógus

Kis István Attila

karbantartó

Kosztura-Varga Noémi Krisztina

gyógypedagógust

Kovács István

karbantartó

Kovácsné Feke Zita

gyógypedagógus-logopédus

Körtvélyesi Zsoltné

portás

Kurusta Szilvia

adminisztrátor

Lakatosné Bakos Ágota

fejlesztőpedagógus

László Bernadett

gyógytornász, gyógypedagógus-logopédus

Lengyelné Kiss Annamária

gyógytornász

Oleár István

gyógytestnevelő

Pirity Bernadett

gyógypedagógus-logopédus

Sebestyén Kitti Barbara

gyógytornász

Sinkoviczné Hégely Ildikó

gyógypedagógus-logopédus

Sturmné Mikita Vilma Veronika

gyógypedagógus

Szőke-Leskó Nóra

fejlesztőpedagógus

Szucskó Anett

takarító

Tar Edina Éva

gyógypedagógus

Tóth Lívia

gyógypedagógus – logopédus

Tóth Máté

gyógytestnevelő

Vajas Kitti

gyógypedagógus – logopédus

Varga Ildikó

titkárságvezető

Varga Katalin

gyógypedagógus-logopédus

Zsebesi Emma

gyógypedagógus

Óraadó munkatársak

Balázsné Kürty Orsolya

pszichológus

Banka Istvánné

gyógypedagógus-logopédus

Bartha Orsolya

fejlesztőpedagógus

Bárányné Zsiros Zsófia

gyógypedagógus

Bodnár Zsolt

gyógytestnevelő

Czinkéné Gál Anikó

gyógypedagógus

Csoma Andrea

gyógytestnevelő

Dudás-Battyányi Judit

gyógypedagógus-logopédus

Durbák Andrea

gyógypedagógus-logopédus

Gécziné Szentmarjai Helga

gyógypedagógus

Juhász Jázmin Zsófia

gyógypedagógus-logopédus

Nagy Judit Magdolna

gyógytestnevelő

Palicz Judit Erika

gyógypedagógus

Pásztor István

gyógytestnevelő

Pecsenye Sándorné

gyógypedagógus-logopédus

Tóthné Holló Mariann

fejlesztőpedagógus

Zsolnai Beáta

gyógytestnevelő

MESEKERT Református Óvoda munkatársai

Baranyi Jánosné

segítő munkatárs

Bodnárné Klinszky Erika

óvodapedagógus

Györgyné Máté Andrea

segítő munkatárs

Hudácskó Tünde

óvodapedagógus

Jurkóné Lakatos Viktória

segítő munkatárs

Jurkó Viktória

segítő munkatárs

Lugosi Enikő

segítő munkatárs

Mágocs-Bahur Béláné

gyógypedagógus

Nagy Andrea

óvodapedagógus

Nagy Karolina

segítő munkatárs

Nagy Zsuzsanna

óvodapedagógus

Orbán Krisztina

segítő munkatárs

Orosz Rita

óvodapedagógus

Pápai Gáborné

óvoda-iskola titkár

Szabó Melinda

óvodapedagógus

Szekeres-Miklósi Anna

gyógypedagógus

Szertné Szomolya Bernadett

segítő munkatárs

Tóth Zsófia

segítő munkatárs

Váradiné Lukács Éva

óvodapedagógus

Weisz Ildikó

gyógypedagógus

Zaborecz Anikó

segítő munkatárs

Szakmai feladata

A Református EGYMI Miskolci Telephelye Miskolcon, az Éder György út 1. szám alatt található. A Tagintézményből irányítottan működik. A 2021/2022. tanévben nyitotta meg kapuit a Magvető Református Gyógypedagógiai Általános Iskola. Elsősorban a gyógypedagógiai óvodánkban tankötelessé vált gyermekeket fogadjuk, de a férőhelyek számának figyelembe vételével vállaljuk a református fenntartásban működő integráló általános iskolába járó gyermekek nevelését, oktatását; kizárólag akkor, ha a megyei vagy országos illetőségű szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleményben javasolt a szegregált intézménytípus, és a különleges bánásmód biztosítására kijelölt intézmény, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolci Telephelye (3527 Miskolc, Éder Gy. u. 1.)

A jelentkezés folyamata:
1. Az adott tanévre érvényes regisztrációs lap (honlapon elérhető) szkennelve és postai úton történő megküldése a tagintézmény címére. (reformatusegymi.miskolc@refegymi.hu; 3531 Miskolc, Füzes utca 27.) Az osztályfok megjelölése szükséges. Amennyiben nem első osztályba jelentkeznek, úgy kérjük a tanév végi bizonyítvány(ok) másolatának megküldését is.

2. Az aktuális, legutolsó szakértői vélemény szkennelt formában történő megküldése

+36-30-010-8165
📧  magveto.iskola.miskolc@refegymi.hu

ELÉRHETŐSÉG

3527 Miskolc, Éder György. u. 1.
MAGVETŐ REFORMÁTUS GYÓGYPEDAGÓGIAI ÁLTALÁNOS ISKOLA


Telefon: +36-30-010-8165
Email:  magveto.iskola.miskolc@refegymi.hu

Munkatársak

MAGVETŐ Református Általános Iskola munkatársai

Dr. Kovács Zoltánné

gyógypedagógus

Fási Katalin

gyógypedagógus

Gris Karolina

gyógypedagógus

Inoka Gáborné

segítő munkatárs

Kántorné Szinai Erika

segítő munkatárs

Saczik Anna

segítő munkatárs

Szabóné Szaniszló Andrea

titkár

Szeszták Gyöngyi

segítő munkatárs

Thernné Veres Georgina Zsuzsanna

gyógypedagógus

Zavaczkiné Bredács Gréta

segítő munkatárs

Hírek

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató