Miskolci tagintézmény

Készüljünk a 2021/22. tanévre! 


A Református EGYMI Miskolci Tagintézményének munkarendje
2021.03.08.-2021.04.07.

A Miskolci Tagintézmény, a 17/2021. (III.5.), valamint a 18/2021. (III.6.) EMMI határozatok alapján 2021. március 8-tól, előreláthatólag 2021. április 7-ig valamennyi feladat-ellátási területen, tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezte meg és folytatja tevékenységét. A gyermekek/tanulók támogatása – a szülőkkel történő kapcsolatfelvétel után – online vagy más személyes találkozást nem igénylő formában történik az alábbiak szerint:

1. Pedagógiai Szakszolgálat

Korai fejlesztés feladatellátási területen: 

A törvényes képviselő által a szülői nyilatkozaton megadott e-mail címen történik a kapcsolatfelvétel.  Ezután a konduktor, gyógypedagógus vagy gyógytornász kollégák – a gyermekek szakértői véleményében kijelölt fejlesztési területek mentén összeállított – feladat- illetve gyakorlatsort küldenek a gondviselőknek, a szakértői véleményben megállapított óraszámnak megfelelően. A kapcsolattartás módjáról, időkeretéről és lehetőségeiről kollégáink szintén a fent említett e-mail címen értesítik a törvényes képviselőket.

Nevelési tanácsadás feladatellátási területen:

A törvényes képviselő által a szülői nyilatkozaton megadott e-mail címen vagy a tanuló intézménye által biztosított iskolai felületen történik a kapcsolatfelvétel. Ezután heti rendszerességgel küldik meg a fejlesztő- vagy gyógypedagógusok, pszichológusok a gyermekek és tanulók számára a személyiség- és készségfejlesztő feladatokat, gyakorlóanyagokat. A kapcsolattartás módjáról, időkeretéről és lehetőségeiről kollégáink szintén a fentebb felsorolt digitális felületeken értesítik a törvényes képviselőket. Az egyéni állapotmegismerő vizsgálatok időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Pszichológusaink az online térben is folytatják tanácsadói tevékenységüket. krizis.miskolc@gmail.com e-mail címen várjuk a bejelentkezéseket.

Logopédia feladatellátási területen:

A törvényes képviselő által a szülői nyilatkozaton megadott e-mail címen történő kapcsolatfelvétel után küldik meg a logopédus kollégák a gyermekek és tanulók számára a terápiás- valamint a gyakorlóanyagokat. A kapcsolattartás módjáról, időkeretéről, az esetleges online foglalkozásokról logopédusaink az említett e-mail elérhetőségeken értesítik a törvényes képviselőket.

Gyógytestnevelés feladatellátási területen:

A gyermekek és tanulók oktatási intézményeitől megküldött e-mail címen vagy a tanuló intézménye által biztosított iskolai felületen történő kapcsolatfelvétel után küldik meg gyógy-testnevelőink a probléma-specifikus gyakorlatsorokat. A kapcsolattartás módjáról és időkeretéről kollégáink szintén a fentebb felsorolt online felületeken értesítik a törvényes képviselőket.

2. Utazó gyógypedagógusi hálózat 

SNI ellátás feladat-ellátás:

A gyermekek és tanulók oktatási intézményeitől tanév elején megkért e-mail címeken, vagy a tanuló intézménye által biztosított iskolai felületen történő kapcsolatfelvétel után küldik meg gyógypedagógusaink a szakértői véleményekben megfogalmazottak alapján a fejlesztő feladatokat, gyakorlóanyagokat. A kapcsolattartás módjáról és időkeretéről kollégáink szintén a fentebb felsorolt online felületeken értesítik a törvényes képviselőket.

3. Református EGYMI Miskolci Telephelye –  Gyógypedagógiai Óvoda

2021. 03. 08-án on-line szülői értekezleten és írásban is tájékoztattuk a szülőket a digitális és ügyeleti rendről, elérhetőségeinkről, a kapcsolattartás lehetőségeiről. 

Digitális munkarend: 

A csoportvezetők minden munkanapon 8.00 és 9.00 óra között e-mail üzenetben megküldik a szülők számára azokat a tevékenységeket, melyeket arra a napra terveztek a csoportjukban. Ezekben a levelekben ajánlásokat találnak a szülők az otthoni napirend kialakításához. Olvasható a levelekben az óvodai élet bemutatása, óvodai játékok ajánlása is. A tervezett tevékenységek leírása.

Mindkét óvodai csoportnak saját e-mail elérhetősége van. A levelek kiküldése ezekről a felületekről történik. 10.00 – 11.30-ig minden pedagógus a szülők rendelkezésére áll a Google Meet felületét használva. 

A habilitációs-rehabilitációs fejlesztést végző kollégák a gyermekek „órarendjének” megfelelően, e-mail üzenetben írják meg azokat a gyakorlatokat, feladatokat, melyeket arra a napra terveztek. Egyéni igények alapján, a szülők jelzése szerint a Google Meet felületen biztosítjuk a konzultáció lehetőségét.

Ügyeleti rend:

A 17/2021. és 18/2021. EMMI határozat alapján, az óvodákban rendkívüli szünetet rendeltek el, lehetőséget teremtve a járványügyi védekezésben részt vevő szülők gyermekei számára az óvodai ügyelet igénybe vételére. 

Óvodánkban a gyermekek felügyeletét reggel 7.00 órától délután 15.00 óráig biztosítjuk, a szülői igényeknek megfelelően. Az ügyeletet minden nap, egy pedagógus, egy asszisztens és egy dajka látja el. Az ügyeleti napokra háromszori étkezést biztosítunk a gyermekek számára. 

Intézményünkkel a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás jelen helyzetben kizárólag telefonon vagy online történhet, munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Szakszolgálat titkárság: +3630-36-37-38-8 ;
titkarsag.regymi.miskolc@gmail.com

Óvoda titkárság:  +0630-01-08-165;
ovoda.regymi.miskolc@gmail.com

                 Hegyesiné Vass Erika tagintézmény-vezető 
Tel.: +3630-440-23-07
E-mail: reformatusegymi.miskolc@gmail.com

         A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolci Tagintézménye pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát el, valamint utazó gyógypedagógusi hálózatot működtet. A 2020 szeptemberében létrejövő Miskolci Telephelyen működik Gyógypedagógiai Óvodánk.
Regisztrációs lap a 2022-2023 óvodai évre. 

A 2022/23. tanévben indítjuk gyógypedagógiai általános iskolai első és második  osztályainkat.
Regisztrációs lap 2022-2023 első osztályosoknak.
Regisztrációs lap 2022-2023 második osztályosoknak.

Pedagógiai Szakszolgálati alapfeladataink:

 • korai fejlesztés és gondozás (Dévény-terápia, TSMT, HRG)
 • nevelési tanácsadás (tanulási képességek alapvizsgálata, részképesség-szűrővizsgálatok; képesség-kibontakoztató foglalkozások; pályaorientációs-önismereti -, tanulás-módszertan – tréningek)
 • logopédiai ellátás (szűrések, vizsgálatok, dadogó-terápia, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája)
 • gyógytestnevelés (Schroth-terápia)
 • tehetséggondozás 

Önöknek, szülőknek, akik református fenntartású intézménybe íratták be gyermeküket, intézményünk szakemberei szívesen adnak tájékoztatást, tanácsot, ha gyermekük beszédében, mozgásában, tanulási hatékonyságával kapcsolatban eltérést tapasztalnak. Lehetőségük van szülőként kezdeményezni , vagy az iskolával/óvodával közösen elindítani a gyermek/tanuló tanulási képességeinek vizsgálatát.

A beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) számára az intézményekkel együttműködve fejlesztő foglalkozásokat, terápiákat szervezünk. 

Intézményvezetőként, szakemberként is várjuk megkeresésüket, ha egy-egy témát gyógypedagógiai aspektusból szeretnének körüljárni, és azt nevelés nélküli munkanapra vagy értekezletre tervezik. Az elmúlt évek tapasztalata alapján tovább folytatjuk „szakmai műhely” programunkat, mely interaktív jelleggel, egy-egy téma köré csoportosítva, műhelybeszélgetések formájában működik, gyakorlati példákon keresztül tanítók, tanárok, óvodapedagógusok; valamint a segítő szakmában dolgozó védőnők, kisgyermekgondozók, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztensek részére mutatunk új, innovatív megoldásokat.

Gyermekcsoportoknak, osztályoknak változatos témákban kínáljuk tréningjeinket, az intézmény adottságaihoz igazítva is.

A miskolci tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda Meggyeskert Óvoda
 • Balázs Győző Református Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű , Egységes Művészeti Általános- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola
 • Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola
 • Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
 • Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája
 • Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
 • Irinyi János Református Oktatási Központ Tomori Óvodája
 • Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája
 • Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
 • Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
 • Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
 • Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola
 • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
 • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Erdész Úti Óvodája
 • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Görgey Úti Óvodája
 • Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
 • Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Óvoda utcai Telephelye
 • Napközi Otthonos Óvoda – Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány
 • Petőfi Sándor Református Általános Iskola
 • Pitypalatty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
 • Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona Sárospatak, Tompa utcai Telephelye
 • Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola-Selyemréti
 • Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda
 • Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Tomori Református Óvoda
 • Tompa Mihály Református Általános Iskola
 • Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Miskolci telephely

A Református EGYMI Miskolci Tagintézmény Telephelye, Miskolcon, az Éder György út 1. szám alatt található. Gyógypedagógiai Óvodánk 2020.
szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelését, sérülésspecifikus fejlesztését látja el, amely magában foglalja az iskolai életre történő felkészítést is.
Óvodánkban óvodapedagógus, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, és dajka is dolgozik. Szakember ellátottságunk lehetővé teszi, hogy minden sajátos nevelési igényű gyermeket tudjunk fogadni. Jelenleg két óvodai csoportban, 18 gyermek ellátását tudjuk biztosítani.
Munkatársaimmal közösen azon tevékenykedünk, hogy szeretetteljes környezetben, szakmai alázattal, keresztyén szemlélettel gondoskodjunk óvodás gyermekeink neveléséről.

Elérhetőség

3531 Miskolc, Füzes u. 27. (Bejárat a Nagysándor József u. felől)
Telefon: +36-30-363-7388
Email: reformatusegymi.miskolc@gmail.com

Miskolci Tagintézmény Munkatársak

Hegyesiné Vass Erika

Hegyesiné Vass Erika

Tagintézmény vezető

reformatusegymi.miskolc@gmail.com

Kondráthné Zavaczki Zita

Kondráthné Zavaczki Zita

tagintézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

Kovácsné Veres Zsuzsanna

óvoda-, iskolavezető, gyógypedagógus-logopédus

Pedagógiai szakszolgálat - Utazó gyógypedagógusi hálózat

Alkoda Diana

pszichológus

Banka Istvánné

gyógypedagógus-logopédus

Bartha Orsolya

fejlesztőpedagógus

Bodnár Zsolt

gyógytestnevelő

Brezsnyák Enikő

gyógytestnevelő

Czakóné Koós Krisztina

konduktor, gyógypedagógus

Csollák Gabriella

gyógytornász

Darai Imre

gyógytestnevelő

Dudás-Battyányi Judit

gyógypedagógus-logopédus

Durbák Andrea

gyógypedagógus-logopédus

Franczuz Istvánné

gyógypedagógus-logopédus

Fülöp Istvánné

fejlesztőpedagógus

Gilányiné Nagy Orsolya

tehetségfejlesztő koordinátor

Gécziné Szentmarjai Helga

gyógypedagóus

Görcsösné Pohobics Ágnes

gyógypedagógus-logopédus

Hajdu Csilla

gyógytestnevelő

Hódiné Szabó Szilvia Judit

fejlesztőpedagógus

Kovácsné Feke Zita

gyógypedagógus-logopédus

Lakatosné Bakos Ágota

fejlesztőpedagógus

László Bernadett

gyógytornász

Lövei Tímea

tehetségfejlesztő koordinátor

Nagyné Komáromi Ibolya

gyógypedagógus

Oleár István

gyógytestnevelő

Pásztor István

gyógytestnevelő

Pecsenye Sándorné

gyógypedagógus-logopédus

Pirity Bernadett

gyógypedagógus-logopédus

Plaszkóné Ferkovics Karolina

ROÉT vezető, tehetségfejlesztő koordinátor

Rőthi Judit

pszichológus

Sinkoviczné Hégely Ildikó

gyógypedagógus-logopédus

Sturmné Mikita Vilma Veronika

gyógypedagógus

Szabóné Szaniszló Andrea

szakszolgálati titkár

Szertné Szomolya Bernadett

gyógytornász

Szőke-Leskó Nóra

fejlesztőpedagógus

Tar Edina Éva

gyógypedagógus

Tóth Máté

gyógytestnevelő

Varga Ildikó

tagintézményi adminisztrációt vezető koordinátor

Weisz Ildikó

gyógypedagógus

Zsolnai Beáta

gyógytestnevelő

Gyógypedagógiai Óvoda

Baranyi Jánosné

pedagógiai munkát segítő munkatárs

Hajasné Komjáti Ágnes

dajka

Juhász Enikő

gyógypedagógiai segítő munkatárs

Mágocs-Bahur Béláné

gyógypedagógus

Nagy Andrea

óvodapedagógus

Pápai Gáborné

óvodatitkár

Szekeres-Miklósi Anna

gyógypedagógus

Szűcs Dorottya

gyógypedagógiai segítő munkatárs

Thernné Veres Georgina

gyógypedagógus

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató