Miskolci tagintézmény

         A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolci Tagintézménye pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát el, valamint utazó gyógypedagógusi hálózatot működtet. A 2020 szeptemberében létrejövő Miskolci Telephelyen működik Gyógypedagógiai Óvodánk.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021. tanévben SNI ÓVODAI CSOPORTOK ÉS FEJLESZTŐ-NEVELŐ OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLAI CSOPORTOK INDULNAK. Részletes információkért kattintson ide.

Pedagógiai Szakszolgálati alapfeladataink:

 • korai fejlesztés és gondozás (Dévény-terápia, TSMT, HRG)
 • nevelési tanácsadás (tanulási képességek alapvizsgálata, részképesség-szűrővizsgálatok; képesség-kibontakoztató foglalkozások; pályaorientációs-önismereti -, tanulás-módszertan – tréningek)
 • logopédiai ellátás (szűrések, vizsgálatok, dadogó-terápia, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája)
 • gyógytestnevelés (Schroth-terápia)
 • tehetséggondozás 

Önöknek, szülőknek, akik református fenntartású intézménybe íratták be gyermeküket, intézményünk szakemberei szívesen adnak tájékoztatást, tanácsot, ha gyermekük beszédében, mozgásában, tanulási hatékonyságával kapcsolatban eltérést tapasztalnak. Lehetőségük van szülőként kezdeményezni , vagy az iskolával/óvodával közösen elindítani a gyermek/tanuló tanulási képességeinek vizsgálatát.

A beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) számára szakértői vizsgálatokat biztosítunk; azt követően az intézményekkel együttműködve fejlesztő foglalkozásokat, terápiákat szervezünk. 

Intézményvezetőként, szakemberként is várjuk megkeresésüket, ha egy-egy témát gyógypedagógiai aspektusból szeretnének körüljárni, és azt nevelés nélküli munkanapra vagy értekezletre tervezik. Az elmúlt évek tapasztalata alapján tovább folytatjuk „szakmai műhely” programunkat, mely interaktív jelleggel, egy-egy téma köré csoportosítva, műhelybeszélgetések formájában működik, gyakorlati példákon keresztül tanítók, tanárok, óvodapedagógusok; valamint a segítő szakmában dolgozó védőnők, kisgyermekgondozók, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztensek részére mutatunk új, innovatív megoldásokat.

Gyermekcsoportoknak, osztályoknak változatos témákban kínáljuk tréningjeinket, az intézmény adottságaihoz igazítva is.

A miskolci tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda Meggyeskert Óvoda
 • Balázs Győző Református Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű , Egységes Művészeti Általános- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola
 • Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola
 • Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
 • Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája
 • Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
 • Irinyi János Református Oktatási Központ Tomori Óvodája
 • Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája
 • Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
 • Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
 • Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
 • Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola
 • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
 • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Erdész Úti Óvodája
 • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Görgey Úti Óvodája
 • Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
 • Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Óvoda utcai Telephelye
 • Napközi Otthonos Óvoda – Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány
 • Petőfi Sándor Református Általános Iskola
 • Pitypalatty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
 • Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona Sárospatak, Tompa utcai Telephelye
 • Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola-Selyemréti
 • Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda
 • Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Tomori Református Óvoda
 • Tompa Mihály Református Általános Iskola
 • Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Miskolci telephely

A Református EGYMI Miskolci Tagintézmény Telephelye, Miskolcon, az Éder György út 1. szám alatt található. Gyógypedagógiai Óvodánk 2020.
szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelését, sérülésspecifikus fejlesztését látja el, amely magában foglalja az iskolai életre történő felkészítést is.
Óvodánkban óvodapedagógus, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, és dajka is dolgozik. Szakember ellátottságunk lehetővé teszi, hogy minden sajátos nevelési igényű gyermeket tudjunk fogadni. Jelenleg két óvodai csoportban, 18 gyermek ellátását tudjuk biztosítani.
Munkatársaimmal közösen azon tevékenykedünk, hogy szeretetteljes környezetben, szakmai alázattal, keresztyén szemlélettel gondoskodjunk óvodás gyermekeink neveléséről.

Elérhetőség

3531 Miskolc, Füzes u. 27. (Bejárat a Nagysándor József u. felől)
Telefon: +36-30-363-7388
Email: reformatusegymi.miskolc@gmail.com

Miskolci Tagintézmény Munkatársak

Hegyesiné Vass Erika

Hegyesiné Vass Erika

Tagintézmény vezető

reformatusegymi.miskolc@gmail.com

Kondráthné Zavaczki Zita

Kondráthné Zavaczki Zita

tagintézményvezető-helyettes, gyógypedagógus

Kovácsné Veres Zsuzsanna

óvoda-, iskolavezető, gyógypedagógus-logopédus

Pedagógiai szakszolgálat - Utazó gyógypedagógusi hálózat

Alkoda Diana

pszichológus

Banka Istvánné

gyógypedagógus-logopédus

Bartha Orsolya

fejlesztőpedagógus

Bodnár Zsolt

gyógytestnevelő

Brezsnyák Enikő

gyógytestnevelő

Czakóné Koós Krisztina

konduktor, gyógypedagógus

Csollák Gabriella

gyógytornász

Darai Imre

gyógytestnevelő

Dudás-Battyányi Judit

gyógypedagógus-logopédus

Durbák Andrea

gyógypedagógus-logopédus

Franczuz Istvánné

gyógypedagógus-logopédus

Fülöp Istvánné

fejlesztőpedagógus

Gilányiné Nagy Orsolya

tehetségfejlesztő koordinátor

Gécziné Szentmarjai Helga

gyógypedagóus

Görcsösné Pohobics Ágnes

gyógypedagógus-logopédus

Hajdu Csilla

gyógytestnevelő

Hódiné Szabó Szilvia Judit

fejlesztőpedagógus

Káveczki Nóra

gyógypedagógus

Kovácsné Feke Zita

gyógypedagógus-logopédus

Lakatosné Bakos Ágota

fejlesztőpedagógus

László Bernadett

gyógytornász

Lövei Tímea

tehetségfejlesztő koordinátor

Nagyné Komáromi Ibolya

gyógypedagógus

Oleár István

gyógytestnevelő

Pásztor István

gyógytestnevelő

Pecsenye Sándorné

gyógypedagógus-logopédus

Pirity Bernadett

gyógypedagógus-logopédus

Plaszkóné Ferkovics Karolina

ROÉT vezető, tehetségfejlesztő koordinátor

Rőthi Judit

pszichológus

Sinkoviczné Hégely Ildikó

gyógypedagógus-logopédus

Sturmné Mikita Vilma Veronika

gyógypedagógus

Szabóné Szaniszló Andrea

szakszolgálati titkár

Szertné Szomolya Bernadett

gyógytornász

Szőke-Leskó Nóra

fejlesztőpedagógus

Tar Edina Éva

gyógypedagógus

Tóth Máté

gyógytestnevelő

Varga Ildikó

tagintézményi adminisztrációt vezető koordinátor

Weisz Ildikó

gyógypedagógus

Zsolnai Beáta

gyógytestnevelő

Gyógypedagógiai Óvoda

Baranyi Jánosné

pedagógiai munkát segítő munkatárs

Hajasné Komjáti Ágnes

dajka

Juhász Enikő

gyógypedagógiai segítő munkatárs

Mágocs-Bahur Béláné

gyógypedagógus

Nagy Andrea

óvodapedagógus

Pápai Gáborné

óvodatitkár

Szekeres-Miklósi Anna

gyógypedagógus

Szűcs Dorottya

gyógypedagógiai segítő munkatárs

Thernné Veres Georgina

gyógypedagógus