Református Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Vezetősége

Ti azonban ne legyetek ilyenek! Éppen ellenkezőleg: aki közöttetek a legnagyobb, az olyan legyen, mintha ő lenne a legkisebb! Aki vezető, az olyan legyen, mint a többiek szolgája! (Lukács 22:26)

Áldás és Békesség!

          Köszönjük, hogy ellátogatott a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény honlapjára. A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2000 óta működik. 18 év fejlődés után mára elmondhatjuk, hogy a Református Egyház Zsinata, mint fenntartónk elvárásainak megfelelve olyan országos hálózat kialakítását és működtetését végezzük, mely a református oktatás hírnevéhez méltó szakmaisággal támogatja a református köznevelési-közoktatási rendszert.

Feladataink:

 • Fenntartóval való együttműködés és kapcsolattartás
 • Általános Igazgató helyettesi munka koordinálása
 • Tagintézmény vezetőkkel való rendszeres kapcsolattartás
 • Gazdasági és a munkaügyi osztály irányítása
 • Intézményi titkárok adminisztrációs feladatainak koordinálása
 • Belső ellenőrzési feladatok munkafeladatok szervezése
 • Intézményi szintű szakmai vezetés-koordinálás az alábbi területeken:
  • Fejlesztő Iskola
  • Fejlesztő óvoda
  • Utazó gyógypedagógiai Hálózat
  • Pedagógiai Szakszolgálat
   – Korai fejlesztés és gondozás
   – Nevelési Tanácsadás és pszichológia
   – Gyógytestnevelés
   – Logopédia
 • Református Országos Értéktermő Tehetségközpont irányítása
 • Kapcsolattartás a partnerintézményekkel
 • Kapcsolattartás az intézmény vezetőkkel
 • Intézmény képviselése – hivatalos ügyekben települési önkormányzatokkal való ügyintézés során; állami szervek, hatóságok és bíróság előtt; az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt
 • Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
 • Az intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel; az intézmény belső és külső partnereivel; az intézmény székhelye szerinti egyházakkal; munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.
 • Sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére
 • Az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.
 • Rendezvények, értekezletek szervezése

Elérhetőség

2314 Halásztelek, Hold utca 6.
Telefon:  +36-30-639-0861
Email: refegymiigazgato.titkarsag@gmail.com


Igazgató

Bori Judit

Bori Judit

Igazgató,
Székhelyintézmény vezető

+36-30-322-3960 bori.judit@reformatusegymi.hu

Simon Beatrix

Igazgatói titkárság vezető

+36-30-639-0861

Király Gyöngyvér

Igazgatói titkár

Vászin Virág

Vászin Virág

Igazgatói titkár

         2015. óta vagyok az intézmény vezetője. Keresztyén, református emberként fontosnak tartom, hogy a református egyház köznevelési rendszerében kimagasló szerep jut a mi általunk biztosított támogató rendszer működtetésének.
        Végezettségeim:

 •  Óvodapedagógus
 • Pedagógiai szakos bölcsész
 • Felnőttképző tréner
 • Pszichológus
 • Gyógypedagógus
 • Közoktatásvezető

        Az Oktatási Hivatalnál Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési feladatokat látok el, valamint felnőttképző intézményben is tanítok. Szabadidőmben szakmai cikkeket írok a Közoktatás Vezető című folyóiratnak. Férjemmel és két lány gyermekemmel Szigetszentmiklóson élek.

Kellemes időtöltést kívánok a honlapon való böngészéshez!


Gazdasági Hivatal

          A Gazdasági Hivatal összintézményi szinten látja el a gazdálkodással, munkaüggyel kapcsolatos feladatokat.A gazdálkodás az Egyházi Gazdálkodási Törvényt és a világi jogszabályokat (Számviteli Törvény, Szja Törvény, Adatszolgáltatások… stb.) követi.
A költségvetés tervezése és a megvalósítás bemutatása is a Hivatal feladata.
          Negyedévente pénzforgalmi beszámoló készül a Fenntartó (Magyarországi Református Egyház) felé, mely a tervezéshez képest mutatja be a tényadatokat.
          A gazdasági év a KPMG Hungária Kft könyvvizsgálatával zárul, melyhez nemcsak pénzforgalmi, hanem eredményszemléletű beszámoló is készül. Ennek alapja a Hivatal munkaterületei közötti szakmaiság, együttműködés, naprakészség és precizitás.

Elérhetőség

2314 Halásztelek, Hold utca 4.
Telefon:  +36-30-199-8149
Email: penztar.halasztelek@gmail.com


Munkatársak

Sirok Erika

Gazdasági vezető

sirokerika@reformatusegymi.hu

Nálik Anita

gazdasági ügyintéző

Nyerki-Nagy Viktória

gazdasági vezető helyettes

Schweitzerné Marics Mária

gazdasági ügyintéző

Szabó Richárd Vilmos

gazdasági titkárság vezető

HR - Munkaügyi osztály

Árvai Tünde

munkaügyi osztályvezető

munkaugy@reformatusegymi.hu

Bartha Tünde

adminisztrátor

Német Ágnes

humánpolitikai adminisztrátor

Terbe Hajnalka

bérelszámoló

Elérhetőség

6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 15
Telefon:  +36-30-179-8841

Irattár

Hegyiné Makó Mária

irattár vezető

Nagy László Gáborné

irattáros

IT szektor

Fabó Ármin

rendszergazda, biztonságtechnikai mérnök

+36-30-784-1967

Sipos Bence

rendszertechnikus


Belső ellenőrzési csoport

        A belső ellenőrzési csoport feladata, hogy a digitális és papír alapú dokumentáció vezetését a belső ellenőrzés protokollja által meghatározottak szerint a tanév során folyamatosan ellenőrizzék és a szükséges javításokról és problémákról tájékoztassák az intézmény vezetőségét.

Munkatársak

Bartha Kristóf

Borsiné Bálint Ildikó

Borsiné Bálint Ildikó

Garzóné Tóth Anita

Garzóné tóth Anita

Nagypál-Buduczki Rebeka Melinda

Radvány Csaba

Radványi Csaba

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató