Református Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Vezetősége

Ti azonban ne legyetek ilyenek! Éppen ellenkezőleg: aki közöttetek a legnagyobb, az olyan legyen, mintha ő lenne a legkisebb! Aki vezető, az olyan legyen, mint a többiek szolgája! (Lukács 22:26)

Áldás és Békesség!

          Köszönjük, hogy ellátogatott a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény honlapjára. A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2000 óta működik. 23 év fejlődés után mára elmondhatjuk, hogy a Református Egyház Zsinata, mint fenntartónk elvárásainak megfelelve olyan országos hálózat kialakítását és működtetését végezzük, mely a református oktatás hírnevéhez méltó szakmaisággal támogatja a református köznevelési-közoktatási rendszert.

Feladataink:

 • Fenntartóval való együttműködés és kapcsolattartás
 • Általános Igazgató helyettesi munka koordinálása
 • Tagintézmény vezetőkkel való rendszeres kapcsolattartás
 • Gazdasági és a munkaügyi osztály irányítása
 • Intézményi titkárok adminisztrációs feladatainak koordinálása
 • Belső ellenőrzési feladatok munkafeladatok szervezése
 • Intézményi szintű szakmai vezetés-koordinálás az alábbi területeken:
  • Fejlesztő Iskola
  • Fejlesztő óvoda
  • Utazó gyógypedagógiai Hálózat
  • Pedagógiai Szakszolgálat
   – Korai fejlesztés és gondozás
   – Nevelési Tanácsadás és pszichológia
   – Gyógytestnevelés
   – Logopédia
 • Református Országos Értéktermő Tehetségközpont irányítása
 • Kapcsolattartás a partnerintézményekkel
 • Kapcsolattartás az intézmény vezetőkkel
 • Intézmény képviselése – hivatalos ügyekben települési önkormányzatokkal való ügyintézés során; állami szervek, hatóságok és bíróság előtt; az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt
 • Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
 • Az intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel; az intézmény belső és külső partnereivel; az intézmény székhelye szerinti egyházakkal; munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.
 • Sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére
 • Az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.
 • Rendezvények, értekezletek szervezése

Elérhetőség

2314 Halásztelek, Hold utca 6.
Telefon:  +36-30-639-0861
Email: igtitkarsag@refegymi.hu

Igazgató

Siteri Erika

Főigazgató

+36-30-464-2957
siteri.erika@refegymi.hu

Beszterczey Andrásné

Igazgató helyettes

+36-30-678-2755
beszterczey.andrasne@refegymi.hu

Radvány Csaba

Radványi Csaba

Igazgató helyettes

+36-30-199-8147
radvanyi.csaba@refegymi.hu

Simon Beatrix

Igazgatói titkár

+36-30-639-0861
simon.beatrix@refegymi.hu

Király Gyöngyvér

Igazgatói titkár

+36-30-639-0861
kiraly.gyongyver@refegymi.hu

Vászin Virág

Vászin Virág

Igazgatói titkár

+36-30-639-0861
vaszin.virag@refegymi.hu


Gazdasági Hivatal

          A Gazdasági Hivatal összintézményi szinten látja el a gazdálkodással, munkaüggyel kapcsolatos feladatokat.A gazdálkodás az Egyházi Gazdálkodási Törvényt és a világi jogszabályokat (Számviteli Törvény, Szja Törvény, Adatszolgáltatások… stb.) követi.
A költségvetés tervezése és a megvalósítás bemutatása is a Hivatal feladata.
          Negyedévente pénzforgalmi beszámoló készül a Fenntartó (Magyarországi Református Egyház) felé, mely a tervezéshez képest mutatja be a tényadatokat.
          A gazdasági év a KPMG Hungária Kft könyvvizsgálatával zárul, melyhez nemcsak pénzforgalmi, hanem eredményszemléletű beszámoló is készül. Ennek alapja a Hivatal munkaterületei közötti szakmaiság, együttműködés, naprakészség és precizitás.

Elérhetőség

2314 Halásztelek, Hold utca 4.
Telefon:  +36-30-199-8149
Email: gazdasagi@refegymi.hu


Munkatársak

Kovács Szilvia

Gazdasági vezető

kovacs.szilvia@refegymi.hu

Nálik Anita

Pénztár

nalik.anita@refegymi.hu

Varga Judit

Főkönyvelő

varga.judit@refegymi.hu

Schweitzerné Marics Mária

gazdasági ügyintéző

marics.maria@refegymi.hu

Szabó Richárd Vilmos

gazdasági ügyintéző

szabo.richard@refegymi.hu

HR - Munkaügyi osztály

Árvai Tünde

munkaügyi osztályvezető

arvai.tunde@refegymi.hu

Bartha Tünde

adminisztrátor

bartha.tucsi@refegymi.hu

Német Ágnes

humánpolitikai adminisztrátor

nemet.agnes@refegymi.hu

Terbe Hajnalka

bérelszámoló

terbe.hajnalka@refegymi.hu

Elérhetőség

6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 15
Telefon:  +36-30-179-8841

munkaugy@refegymi.hu

Irattár

Hegyiné Makó Mária

irattár vezető

hegyine.mako.maria@refegymi.hu

Bozóné Barta Ildikó

adminisztrátor

bozone.barta.ildiko@refegymi.hu

Nagy László Gáborné

irattáros

nagy.laszlo.gaborne@refegymi.hu

Informatikai menedzsment
informatika@refegymi.hu

Fabó Ármin

rendszergazda, biztonságtechnikai mérnök

fabo.armin@refegymi.hu

Sipos Bence

Junior rendszergazda

+36-30-374-1271 sipos.bence@refegymi.hu

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés feladata a szabályszerű működés betartásának ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, utasításoknak megfelelően. A vizsgált folyamatokkal összefüggésben megállapítások, javaslatok megfogalmazása, és jelentések készítése. A megtett intézkedések nyomon követése.

Belső ellenőr

Bartha Kristóf

bartha.kristof@refegymi.hu

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató