Egyéni vizsgálat és ellátás

A kisgyermekkorban, óvodában, vagy az iskolai tanulmányok alatt lehetősége van a szülőnek – amennyiben bármilyen problémát tapasztal gyermekénél -, hogy állapotmegismerő vizsgálatot kezdeményezzen intézményünkben. A szülővel az első problémafeltáró beszélgetés után felmérjük a gyermek/tanuló adaptív viselkedését, szociális érettségét, kognitív képességeit, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítjük, vagy felajánljuk a gyermek/tanuló szakszolgálati ellátásba vételét. Az állapotmegismerés során alkalmazott eljárások, eszközök illeszkednek az adott gyermek/tanuló életkorához, aktuális problémájához. Ennek célja a gyermek/tanuló további ellátásának meghatározása, egyéb ellátási módok szükségességének eldöntése, fejlesztési/terápiás terv felállítása.

A nevelési tanácsadás keretei között végzett állapotmegismerés eredményéről, a felmerülő problémákról szakembereink minden esetben személyes tájékoztatást nyújtanak a törvényes képviselőnek, valamint írásbeli szakvéleményt készítenek. A gyermek/tanuló ellátása a gondosan elvégzett állapotmegismerés, elemző szemlélettel végiggondolt, eredményeire épül, és a szülővel egyeztetett keretek között hajtjuk végre. Segítséget nyújtunk a gyermek családi-, kisgyermekkori- és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja.

Pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújtunk a gyermeknek, a tanulónak, támogatjuk a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját.

Nevelési tanácsadás
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása
Pszichológiai ellátás
Prevenciós szolgáltatások

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató