Nevelési tanácsadás

A Református EGYMI kiemelt feladatának tartja a szerződéses intézményekben a jogszabályoknak megfelelő minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását és a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentését, olyan prevenciós szolgáltatások nyújtásával, amelyek a térségben egyedülállóak. A prevenciós szolgáltatásunk alapvető célja a partnerintézményekben a kliensek (gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok) szakmai ellátásának és ismereteinek bővítése, valamint munkatársaink szaktudásának, kompetenciájának, eszköztárának gyarapítása és aktualizálása.

A nevelési tanácsadás keretein belül a gyermekek/tanulók 0 éves kortól a nappali tagozatú, középfokú köznevelési intézményekben folytatott tanulmányok befejezéséig jogosultak az ellátásra, mely ellátás kiterjedhet a gyermek/tanuló családjára, pedagógusaira is.


Munkánk team-munkában folyik, egy-egy gyermek/tanuló személyiségének megismerése, ismereteinek, tudásának feltérképezése komplex feladat, nem egy személyre korlátozódik. Figyelembe vesszük a tanulók közötti különbségeket, sokféle szervezeti, módszerbeli megoldást alkalmazunk, hogy adottságbeli lehetőségeik legfelső határáig eljuthassanak. Lehetőségeink szerint támogatjuk az etnikai, szociális hátrányok leküzdését a számukra hozzáférhető, eredményesen működtetett programjaink alkalmazásával. Tájékoztatókon, szülői fórumokon veszünk részt, ismeretterjesztő előadásokat tartunk a szülőknek, pedagógusoknak.


Egyéni vizsgálat és ellátás
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása
Pszichológiai ellátás
Prevenciós szolgáltatások

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató