Kemecsei kisfecskék a tehetséggondozás szárnya alatt

Az elmúlt tanévben új belépőként üdvözölhettük a Kemecsei Arany János Református
Általános, Alapfokú Művészeti Iskolát. A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Országos Értéktermő Tehetségközpontjának tehetséggondozó programjába két
elsős és két másodikos osztály tehetségdiagnosztikai mérését követően 8 gazdagító műhely
csatlakozott négy lelkes tanítónő vezetésével. Deliné Iglai Katalin Ágota, Balogh Beatrix,
Dócs Bertalanné és Barnák Szilvia pedagógusokat kérdeztem az első évük tapasztalatairól,
élményeiről.
Milyen megfontolással, indíttatással csatlakoztak a tehetséggondozó programhoz?
Lipőkné Papcsák Anita intézményvezető asszony hívta fel munkaközösségünk figyelmét erre
a lehetőségre. Örültünk annak, hogy iskolai kereteken belül elérhető fejlesztést tudunk
kínálni a gyermekeknek több tehetségterületen. Megismerkedve a gazdagítóprogramok
tartalmával, céljaival, tematikájával éreztük, hogy a mi szakmai fejlődésünkben is új utak
nyílnak meg. A bemeneti szűrések eredményét izgatottan vártuk, kíváncsiak voltunk arra,
hogy az első és második évfolyamos tanulóink között milyen területeken vannak tehetségek.
A beválogatási folyamatnál nagyon pozitívnak tartottuk, hogy a tehetségazonosítás
támaszkodik a szülők és pedagógusok véleményére.
Hogyan fogadták a gyerekek és a szülők?
Mind a szülők, mind a gyerekek örömmel fogadták a lehetőséget. A szülők nem engedhetik
meg a különórák, fejlesztések finanszírozását. Itt, ebben a keretben pedig a megszokott
környezetükben, a már biztonságot jelentő tanítónénikkel és társaik között bontogathatják
szárnyaikat.
Hogyan tudták beilleszteni a tanítás rendjébe? Okozott -e nehézséget?
Nem okozott nehézséget, napközis foglalkozások idejére tettük. A gyerekeknek nem jelentett
terhelést, hiszen a program olyan fejlesztést kínál, mely által a gyerekek játszva, kreatívan
sajátítanak el új ismereteket, fejlődnek készségeik, képességeik. A fejlesztési, tanulási
folyamat nem a kötött tanórai rutin szerint történik, így a gyerekek jó, más, kellemes
élménynek élik meg a foglalkozásokat, vidám, oldott légkörben.
Mennyire használhatók számotokra a gazdagító programok?
A program feladatai, ajánlásai megfelelőek, ötletgazdagok, sokat meríthetünk belőle a
mindennapi munkánkba is. A vizuális kultúra gazdagító programjai között több olyan feladat
van, amit 45 perc alatt nem tudtunk elvégezni. Egy-két feladathoz nem volt biztosított az
eszközszükségletünk. Ezeket igyekeztünk rugalmasan megoldani, mint például a Tangram
játék nyomtatását.
Milyen visszajelzések érkeznek szülőktől, gyerekektől?
A gyerekek szívesen járnak a foglalkozásokra. Nagyon sokszor kérdezgetik, mikor lesz már
ismét, érdeklődnek, vajon mit fogunk csinálni. Az érdekes feladatokat újra és újra szeretnék

végezni. Őszintén várják ezeket az alkalmakat. A motiváltság, érdeklődés elérése,
fenntartása, azt gondoljuk, ritka kincse manapság a felnövekvő generációnak. Reméljük,
hogy ez hatással lesz a gyermekek további előmenetelére, tanulmányaira. A szülők is
örömmel vették, hogy fejlesztési lehetőséget kaptak gyermekeik, és szakemberek által
elkészített visszajelzéseket, szakvéleményeket olvashatnak csemetéikről.
Érződik-e a tehetséggondozó programban való részvétel a tanórákon?
A ,,gazdagítós” tanulók aktívabbak, figyelmükön, logikus gondolkodásukon, vizuális
kultúrájukon észrevehető a különbség társaikhoz képest. Tanórai tevékenységekben, például
csoportmunkában együttműködőbbek, szabálykövetőbbek, segítőkészebbek, játékokban
kudarctűrési képességük fejlettebb. Tetten érhető a fejlődés személyiségükben is.
Magabiztosabbak, önbizalmuk érezhetően erősödött, hiszen a foglalkozásukon több figyelem
fordul rájuk, többet tudnak megmutatni magukból, így több sikerélménnyel, pozitív
visszajelzéssel gazdagodnak.
Foglalkozásokat tartó szakpedagógusként milyen érzéseik, tapasztalataik vannak a
programmal kapcsolatosan?
Nagyon szívesen tartjuk a foglalkozásokat. A gyerekek sikerélménye számunkra a legnagyobb
sikerélmény. Lélekmelengető pillanatokat adó, pozitív együttjárója a programnak, hogy a
tanár-diák kapcsolat személyesebbé, közvetlenebbé válik, és a szemünk előtt bontakozik ki
egy-egy gyermek új oldala, eddig rejtett képessége.
Köszönöm szépen, hogy megosztották velünk gondolataikat. A beszélgetésre készülve az
iskola pedagógiai programjából megragadtak bennem a bevezető sorok. Látva, és most
beszélgetve is az elmúlt tanév munkájáról, úgy gondolom, ezek a sorok teljes mértékben
hitelesek és helytállók.
Van egy hely, ahol 6-14 éves korig a gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy
amikor innen kikerülnek, felkészültek a további tanulásra, és a társadalomba való majdani
beilleszkedésre.
Ez a mi iskolánk.
Van egy hely, ahol fontos a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesztése, mert nélküle
nem létezhet társadalmi jövőkép: harmonikus és építő kapcsolat a környezettel.
Ez a mi iskolánk.
Van egy hely, ahol gyermekközpontú a nevelés, és a pedagógusok hisznek a nevelés
csodájában.
Ez a mi iskolánk:
a Kemecsei Arany János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
Köszönöm szépen a beszélgetést és további sikeres munkát kívánok az Értéktermő csapata
nevében!

Gábor Marianna
regionális tehetségkoordinátor

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató