Értéktermős tehetséggondozás a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumban

 

Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola

 

Iskolánk a tavaszi digitális oktatásra 3 nap alatt állt át, akkor a NEOLMS platformját használtuk minden évfolyamunkon. Az átállásunk a kollégáknak, a szülőknek és a diákoknak köszönhetően nagyon zökkenőmentes volt, közel 700 fővel jól működött a gyorsan felépített rendszerünk. Egy hét elteltével már mindenki nagyon jól megismerte ezt az új felületet, és egyre többen használták ki a platform adta oktatást segítő lehetőségeket is. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, a szülőknek és a tanulóknak a sok munkáért, türelemért, szeretetért. A Református Országos Értéktermő Tehetségközponttal iskolánk már évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol, az általuk kidolgozott különböző tantárgyakhoz kapcsolódó tematikájuk, feladataik mindig nagyon sikeresek pedagógusaink és tanuló csoportjaink számára, melyet személyes tapasztalataimmal is csak megerősíteni tudok. A megkezdett csoportok munkáját a digitális oktatás alatt sem szerettük volna megszakítani, így az Értéktermő Tehetségközpont támogatásával az iskolai NEOLMS rendszerünkbe az értéktermő csoportjainkat is beintegráltuk. A jelenléti oktatáshoz képest a pedagógusoknak több plusz feladatot kellett elvégezniük minden általuk tanított tantárgynál és ez nem volt másképpen az értéktermő csoportoknál sem, gondolok itt pl. egy kísérlet bemutatására, melyet a pedagógus otthon elvégzett videóra vett a saját magyarázataival, majd megosztotta a csoporttagjaival, de akár írhattam volna az online foglakozások tartását, vagy konzultációs online órákat, de az online csoport munkákat is. Köszönjük a Tehetségközpontnak, hogy támogatta pedagógusainkat ebben a munkában.

Az új tanévben lelkes pedagógus társaim szívesen folytatták a megkezdett csoportokkal a foglakozásokat, és új kollégák, új csoportok is bekapcsolódtak a programba. Gimnáziumunkban is a 9. évfolyamon indítottunk egy új értéktermő csoportot, melynek a kezdeti jelenléti oktatásból át kellett térnie a digitális oktatásra. Gimnáziumi osztályainknak a GSuite rendszerét építettük ki és jelenleg a pedagógusok ezt a platformot használják a diákokkal együtt. Értéktermő csoportunkat szintén beépítettük a rendszerbe, így zökkenőmentesen folytatódhatott a megkezdett munka. Az általános iskolai csoportjaink a jelenléti oktatásban vesznek részt a foglakozásokon.

Advent első vasárnapján írva mindezeket, a soron következő négy hétre gondolok, mely egyben a várakozás, a lelki felkészülés ideje is lesz mindenkinek. Ezek a hetek mindig is jelentősek voltak a számunkra, de most ebben a helyzetben új gondolatok, érzések erősítenek bennünket, hogy Istennel való személyes kapcsolatunkat még jobban tudjuk megélni.

Horváthné Tóth Gabriella
Felsős tagozatvezető


 

 

Törisek

 

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumban 2016-ban kezdődött el a gazdagító program történelem tantárgyból. Először egy  soporttal indultunk, mára már három évfolyam három csoportja vesz részt ezen a kötetlen „szakkörön”. A jelentkezők kiválasztása egy tehetségteszt kitöltése után történik, ahol a kreativitás, a logikai műveletek, a flexibilis gondolkozás felmérése a cél. A tanulókkal egyeztetve heti egy alkalommal találkozok. Nagyon népszerű a kurzus a diákok körében, hiszen a múlt megismerése, egy ingyenes időutazás, már önmagában is felkelti a gyerekek érdeklődését. Ennek a motivációs bázisnak a szinten tartása egy központi program segítségével működik, melyben a modern történettudomány minden irányzata szerepel, a gazdaságtörténettől a művészettörténetig. Eszközei is változatosak, a filmektől a dramatizáláson át, egészen a kézműveskedésig. Nem csoda, hogy a résztvevők egyéb délutáni elfoglaltságukat is szívesen feláldozzák (pihenés, edzés, külön órák….) a tehetségszakkörért, de sokan rendkívül feszes előre tervezett napirendet is vállalják, csak hogy keddenként jelen lehessenek. Ez azért is nagy fegyvertény, mert érdemjegyet nem kapnak a teljesítményükért, egyszerűen csak a tantárgy szeretete miatt csinálják. A távoktatás időszakában sem engedték, hogy szüneteltessük a foglalkozásokat, egy más metodika mellett továbbra is találkoztunk az online térben.

Vajon van-e kézzelfogható haszna a programnak? Elsősorban a tárgyi tudás gazdagodik. Történelemtanárként azt látom, hogy ezek a gyerekek az aktuális tananyagot több dimenzióban látják, a délutáni foglalkozásokon megismertek – az is amit esetleg csak kuriózumnak gondolunk – sokszor előjönnek a hivatalos történelemórákon. A szókincsük, szövegértésük fejlődik, a forráselemzés, és a forráskutatás már-már szakszerűvé vált náluk. Meglátják, megérzik, hogy a történelem egy társadalomtudomány, annak rengeteg szeletével, ágával.

A legfontosabb nyereség azonban az a vonzás, amit a múlt megismerése jelent számukra (számunkra). Szeretik ezt a tudományágat, és lehet, hogy felnőtt korukban csak hobbiszinten fognak vele foglalkozni, de ez a vonzás már sohasem fog elmúlni.

Seréti Gyula
Humán munkaközösség vezetője


 

 

Gazdagító Tehetséggondozó Program

 

Tavaly év elején kezdtem el a Gazdagító Tehetséggondozó Program keretén belül szakkört tartani a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 2. osztályosainak.

Az első évben csak természetismeret szakkört vezettem heti egy órában, idén már magya nyelv és irodalom szakkört is vállaltam, hiszen nem csak a gyerekeknek, de nekem is rengeteg plusz tudást jelent az ezekre az alkalmakra való felkészülés!

Az a jó a szakköri munkában, hogy minden ide járó diáknak megvan a témához való affinitása, hiszen mindenki – az EGYMI által kidolgozott előzetes felmérés alapján – arra a foglalkozásra jár, ami érdekli. Így motivált, nagy tudásvágyú gyerekekkel dolgozhatok egész évben.

Nagyon részletes, alaposan kidolgozott szakköri foglalkozás-ajánlatot kaptunk a tanév elején a EGYMI Értéktermő Tehetségközpontjától. Ez nagyon megkönnyíti a munkám! Nekem az vált be, hogy ezeket a leírásokat minden alkalommal, rugalmasan, egy kicsit a csoportra igazítom. A képanyagot, játékötleteket ki nem hagynám, hiszen ez színesíti a foglalkozást, elmélyíti a tudást. Aki tavaly elkezdte a természetismeret szakkört a körülöttünk lévő épített és természetes
környezet témakörét körül járva, az idén is jár. Rendszeresen készülnek a témákhoz tartozó aktualitásokkal és előadásokkal. Mindig előre megbeszéljük, miről lesz szó a következő alkalommal. Most éppen a hulladékkezelés a fő téma. Lelkesen kutatnak neten, hoznak szakirodalmat, képeket, elmondják tapasztalataikat, vagy hogy mit hallottak otthon a témával kapcsolatban.

Tavaly az online térben is megtartottuk a szakkört heti rendszerességgel, ekkor szereztek nagy rutint az internet használatáról a gyerekek. Mi több, az én számítógép-felhasználói tudásomra is pozitívan hatott ez az időszak! Ebben a tanévben a harmadikos magyar nyelv és irodalom szakköröseimmel a népköltészettémakörére építve a tanulók komplex gondolkodásának fejlesztése, ismereteinek rendszerezés és bővítése, kreativitásuk növelése a cél. Mindez játékos formában, sok nevetéssel, közös meseszövéssel, énekléssel, társasjátékkal.

Horváthné Szabó Mária
tanító, tanár, környezeti nevelési szakértő

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató