Csendesnap a Református EGYMI Miskolci Tagintézményében

A Református EGYMI Miskolci Tagintézményében kiemelt feladatunknak érezzük, hogy egy-egy közelgő ünnepünk előtt az ünnephez tartozó ismereteket, történéseket, szokásokat megismertessük a hozzánk járó gyermekekkel, tanulókkal és a családjaikkal egyaránt. Ennek érdekében – a Húsvét ünnepéhez közeledve – intézményünk Mesekert Óvodájában és Magvető Iskolájában közös családi készülődést tartottunk, mert fontosnak érezzük az ünnepkörhöz tartozó átélés-megélés biztosítását.

A Húsvéti ünnepekhez kapcsolódva, tagintézményünk minden munkatársával közösen Csendesnapot tartottunk a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, 2024. március 27-én. Ezen az alkalmon a nap fókuszában a lelki töltekezés-növekedés állt. Az volt a célunk, hogy az intézmény dolgozóit a rohanó hétköznapokból kicsit kizökkentsük, és lelkileg készüljünk-készülődjünk a közelgő Húsvét ünnepére.

A nap első blokkjában a Nagyhét eseményeit raktuk időrendi sorrendbe. A napok jelképeit egy ügyes kollégánk rajzolta meg számunkra. A nagyhét jeles napjairól néhány gondolatot hallhattak a kollégák, így mélyedtek – mélyedtünk el Húsvét csodájában, illetve elmélkedtünk Urunk megváltó haláláról, szenvedéstörténetéről, Isten ajándékáról. Ezt követően – okos eszközeink segítségével – kis  csoportokban „Kahoot!” játékot játszottunk, ahol a kollégák húsvéti kvízben mérhették össze tudásukat és gyorsaságukat.      

A történeti áttekintést Nagytiszteletű Hangóné Birtha Melinda, a Miskolc-Avasi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítata követte. Hálás szívvel hallgattuk lelkipásztor asszony gondolatait arról, hogy ki is Jézus Krisztus, ki is a mi Jézus Krisztusunk?

kép 7

Hisszük, hogy minden ünnep öröm, megerősödés, megállás, hála, közösség és feltöltődés számunkra. Ahogy Pilinszky János írja: „Az ünnep az idő és az öröklét érintkezése, ami csak egy pillanatig tart, de enélkül a pillanat nélkül puszta mókuskerék lenne az életünk”.

A nap harmadik blokkja kézműves foglalkozás volt: 2 kolléganőnk vezetésével kreatív asztali díszeket készíthettünk. A többségében a környezetünkben is megtalálható anyagokból bámulatos alkotások születtek, a saját készítésű tárgyak ma már otthonainkat díszítik.

Hála és köszönet minden részt vevő kollégának, illetve Nagytiszteletű Hangóné Birtha Melinda lelkipásztor asszonynak, hogy ezeknek az élményeknek részesei lehettünk.

Kondráthné Zavaczki Zita

gyógypedagógus

tagintézmény igazgató-helyettes

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató