Épületátadó ünnepség

A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Makói Telephelyének megáldására és átadására 2021.szeptember 27- én került sor, melynek helye, Makó, Tulipán utca 3/a.

Ünnepségünket jelenlétükkel megtisztelte:

Nagytiszteletű Juhász András, a Csongrádi- Református Egyházmegye Esperese,
Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Iroda vezetője,
Nagytiszteletű Kondrát Márta, a Makó-Belvárosi Egyházközség elkészasszonya,
Nagytiszteletű Stefán Zoltán, a Makó- Újvárosi Református Egyházközség lelkésze,
Kotormán István, nyugalmazott lelkész- igazgató,
Nagytiszteletű Horváth Dániel, intézményünk lelkészi segítője és a tököli Református Missziói Gyülekezet lelkésze,
Farkas Éva Erzsébet, Makó város polgármestere,
Fabó István, a felújításért felelős vezető, valamint a partnerintézmények és a Református EGYMI vezetősége és a Makói Telephely munkatársi közössége.

A Makói Telephely  2013 novemberében szerveződött 5 kollégával. A következő évek során az általunk ellátást igénylő gyermekek és ezzel egyidőben a különböző szakfeladatot végző kollégák száma is folyamatosan emelkedett.

Az épület átadásával új szakfeladat egészítheti ki tevékenységi körünket, mellyel a korai intervenciós ellátás lehetőségét tudjuk felajánlani és biztosítani a 0-3 éves korú kisgyermekek számára.

Büszkén mondhatjuk, hogy munkatársaink szakmai tudása, empátiája, segítő odafordulása által elnyertük a gyerekek szeretetét, mosolyát és a szülők bizalmát.

A Makói Telephely  munkatársi közössége nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki Bori Judit igazgató asszonynak, Fabó István úrnak és munkatársainak valamint Szandáné Tajti Etelka telephelyi vezetőnknek az önálló épület kialakításáért, mely ideális helyet ad a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, és az ellátásukat biztosító kollégák, valamint az adminisztratív tevékenységet végző titkárok számára.

“Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
Pál első levele a Korinthusiakhoz (13:13)

Jesity Tamásné, Vizhányó Jánosné

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató