Egy húron pendülünk – zeneterápiás foglalkozások kisgyermekeknek

Mi is az a zeneterápia? Az Amerikai Zeneterápiás Társaság (American Music Therapy Association – AMTA) definíciója szerint zenei eszközök klinikai, tapasztalatokon alapuló, képzett zeneterapeuta által történő alkalmazása terápiás keretek között, személyre szabott célok elérése érdekében. A zeneterápiás foglalkozások során a zenét, annak elemeit (hangok, ritmus, dallam) egy célirányos terápia keretein belül eszközként használjuk. A kitűzött cél teljes mértékben személyre szabható, a zenei hatások, rezgések, hangszerek, különféle játékok, a mozgás mind ennek elérését szolgálja. 

A zeneterápiás foglalkozások folyamán örömteli zenei és mozgásélmények segítik meg a gyermekek harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakozását. A mozgással kísért népi játékok, dalok, a különféle könnyen megszólaltatható hangszerek használata megtámogatja a gyermekek aktuális fejlettségi szintjének megfelelő nagymozgást, finommotorikát, egyensúlyérzéket, erősítik a testsémát, testtudatot. A zenei képességek fejlődése a transzferhatás lévén előmozdítja többek között a gyermekek beszédének, szociális képességeinek, érzelmi életének, kognitív képességeinek fejlődését is. A foglalkozások során nemcsak az aktív zeneterápia eszköztárát használjuk (közös zene, ének, mondókák), hanem receptív terápiás elemek (zenehallgatás) is megjelennek az adott életkornak megfelelő módszerekkel.

Szeretettel várom az érdeklődő családokat!

Iván-Vidovics Teréz
okl. zeneterapeuta

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató