Logopédia

A logopédia célja, a beszédhibák, nyelvi zavarok megelőzése, illetve a már kialakult beszédhibák, nyelvi zavarok és azok következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciója: ép, működőképes beszéd és nyelvi struktúra létrehozása.

A Református EGYMI logopédusai országos szakmai protokoll alapján végzik munkájukat, mely az aktuális jogszabályokhoz, a szakszolgálati alapprotokollhoz és a helyi sajátosságokhoz igazodik. Az 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet módosítása szerint a logopédiai ellátás keretében kötelezően el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméves kori szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul.

Az első osztályos gyermekek esetében lehetőség van logopédiai szűrésre, mely artikulációs- (hanghibák kiszűrése), grafomotoros- (rajzkészség) vizsgálatot és a nyelvi fejlettség felmérését jelenti. A szűrés megvalósításához szükség van a szülők írásos hozzájárulására.


A 3 év alatti korosztálynál és a felsőbb évfolyamos tanulóknál is lehetőség van a logopédiai ellátást igénybe venni. Beszédprobléma esetén a logopédust személyesen, telefonon vagy az osztályfőnökön keresztül el tudják érni a vizsgálat és a terápia megbeszéléséhez.

A logopédiai szűrések és vizsgálatok eredményéről a szakember minden esetben személyes tájékoztatási lehetőséget nyújt a szülők, gondviselők számára. Itt részletesen beszámol a gyermeknél esetlegesen felmerülő problémákról, a megállapított diagnózisról, a további teendőkről és a javasolt terápiás formáról. A részletes logopédiai szűrés/vizsgálat és a logopédiai vélemény alapján történik a gyermekek logopédiai ellátásának megszervezése, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van. A logopédiai vélemény egy példányát Intézményünk átadja a szülőknek, törvényes képviselőknek. A logopédiai foglakozások helyszíne a gyermek intézménye.

További kapcsolattartási lehetőség a logopédusok heti fogadóórája, melyre előzetes egyeztetéssel jelentkezni lehet. A terápia hatékonyságát és időtartamát jelentősen befolyásolja az otthoni rendszeres gyakorlás a szülőkkel, gondviselőkkel. A gyermek fejlődésének kulcsa a szülők, a pedagógusok és a szakemberek sikeres, összehangolt együttműködése.

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató