Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2022 féléves beszámolója

Félúton…


A Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde az Értéktermő 2016-os indulásától partner intézményünk, fokozatosan növekedtek a műhelyszámok és a bevont tehetséges gyermekek száma is.

Az idei műhelyek éves óraszámának már a felénél járunk, ezen alkalomból, lentebb, a műhelyvezetők rövid beszámolóját olvashatják, mely leírásokat színes és vidám képekkel gazdagítottunk!

A beszámolókat Daragó Éva óvodavezető, illetve Gál Zsuzsanna, Katona Krisztina, Czinkiné Mészáros Krisztina és Gyenes Ágnes óvodapedagógusok készítették. 

Intézményünk, a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvodája hat éve kapcsolódott be a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontjának munkájába, a csoportok számát minden évben, fokozatosan növelve, idén már hat műhelyben tevékenykedhetnek a gyerekek. Óvodapedagógusaink sokrétű érdeklődése, irányultsága záloga a gyermeki tehetségek értő bontakoztatásának, ösztönzésének. Köszönjük a lehetőséget, mellyel gyermekeinket gazdagíthatjuk, őket érdeklő területek mélységeibe való kalandozásokon vehetnek részt, olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amik kis létszámú csoportokban elérhetők, ezek által személyiségük egésze is fejlődik, formálódik. 
_________________________
Mozgás területen tehetséggondozás 5 gyermeknél valósul meg óvodánkban. Két fiúgyermeket ki kell emelni a csoportból, rendkívüli érzékkel rendelkeznek mind egyensúly, mind pedig labdás játékokban. Minden gyermeket a mozgástehetséggel párhuzamosan a kreativitás is jellemez. Önállóan állítanak össze mozgáskoordinációs pályákat, illetve választják ki a levezető játékot a tevékenység végére. 

Mozgás közben arról is beszélgetünk, hogy éppen az adott feladattal hogyan segítjük testünk egészségének megőrzését.

Geza fejedelem iskola ovoda
__________________________________________

A vizuális csoport a varázsecset nevet kapta, mert a gyermekek elmondása szerint mindenki festeni szeret a legjobban. A nyolc óvodai csoportból öt fő, öt különböző csoportból jár a műhelybe. Színes kis csapatunk hamar összekovácsolódott, annak ellenére, hogy egyikük sem jár azonos csoportba.

Általánosan elmondható, hogy a gyerekek szívesen jönnek a foglalkozásra, illetve nagyon jó a hangulat az egész óra alatt. Novemberben még ismerkedtünk, és őszi témájú alkotásokat készítettünk: családrajz, térbeli süni (papírbáb) ragasztással, vágással, őszi táj lombhullató fával, préselt falevél-kép kompozíció tépéssel, ragasztással, festéssel.

A tél kezdetével kis csapatunk is elkezdett ráhangolódni a karácsonyra. A decemberi alkalmakkor készültek hűtőmágnesek, ablakdíszek, havas tájképek és karácsonyi üdvözlőkártyák. A technikák: vágás, ragasztás, festés, dekupázs.

A téli szünet után a gyerekek kipihenten, tele élményekkel tértek vissza az óvodába. Az első találkozáskor még mindenkiben élénken éltek a szilveszteri emlékek, így ehhez kapcsolódóan szilveszteri tűzijátékot festettünk wc-papír gurigák segítségével. A januári, februári alkalmakkor még téli hangulatú alkotásokat fogunk készíteni. Terveim szerint a madáretetés és az öltözködés mellett az időjárás jellemzői fognak megelevenedni munkáinkban, változatos technikák segítségével.

Összefoglalva, egy szuper kis csapat alakult ki a félév során. Lelkesedve várják az új alkalmakat és feladatokat. Öröm velük dolgozni. Ezúton köszönjük ezt a remek lehetőséget!

___________________________________________
A Zöld matek tehetséggondozó csoportba 10 gyermek jár két óvodai csoportból. A foglalkozásokat az óvoda komplex terápiás fejlesztő szobájában tartom. Itt lehetőségünk van a só szoba egészségre gyakorolt pozitív hatásai mellett kisebb csoportban foglalkozni a gyerekekkel. A korlátozott létszám miatt-5 fő-a csoportot két részre osztottam. Egy-egy csoportba azonos óvodai csoportból érkeznek a gyerekek. Az első foglalkozáson felmértem a gyermekek matematikai képességeit és ehhez igazítom a foglalkozások tartalmát. A témák és a hozzá rendelt tartalmak általában az adott időszak témájával egyeznek meg. A foglalkozásokat minden esetben egy körben ülős, számlálós feladattal kezdjük, amit már várnak és szeretnek a gyerekek. Utána az aktuális témának megfelelő matematikai tartalmú fejlesztő játékkal folytatjuk a foglalkozást. Természetesen a környezeti nevelés az alapja a témáknak és valamilyen érdekességgel mindig kiegészítem a tevékenységeket. Leginkább saját készítésű, sok esetben újrahasznosítható anyagok felhasználásával készülnek a fejlesztő játékok. Ezzel is a környezet védelmére nevelve a gyerekeket. A csoportba járó gyerekek érdeklődőek, jó matematikai képességekkel rendelkeznek, fogékonyak és nyitottak. Mindig lelkesen várják az új, gondolkodtató feladatokat. Kihasználjuk a kis csoportos foglalkozás előnyeit, itt mindenkire jut elég idő, folyamatos lehet az ellenőrzés és az értékelés. A rajzos feladatokat mindig elvihetik magukkal.  

Jó dolgozni ezekkel a gyerekekkel, remélem, ezt az évet a járványhelyzet nem fogja elrontani és maradhat a jelenléti, személyes fejlesztés. A jó képességű, tehetségígéretek kibontakoztatása csak személyesen valósulhat meg, csak így láthatjuk a fejlődés ütemét és mértékét. 

___________________________________

Óvodánkban heti egy néptánc foglalkozáson vesznek részt a nagycsoportos gyermekek, a tehetséggondozó csoportba előzetes szűrés után kerültek be. Kiemelt figyelmet fordítok a néptáncos mozdulatokat, motívumokat előkészítő játékokra, természetesen megőrizve a játék természetéből adódó jellegzetességeket. 

A néptáncos mozgás alapozására a Lippozoo oktatásmódszertani eszközt használom, ami játékos módon vezeti be a táncot kódoló szimbólumok rendszerébe gyermekeket. A foglalkozásokon óvodások által könnyen elsajátítható polgári táncokkal, egyszerűbb lépésekből álló moldvai táncokkal is ismerkedünk az ugrósok mellett.

______________________________________

Az ének-zene csoportba 6 gyermek jár. Az első foglalkozáson megismertem a gyerekeket, játékos keretek között felmértem, mi az, ami érdekli őket, leköti a figyelmüket, ki milyen képességekkel rendelkezik. Az előző év tapasztalatai alapján, nehézkes végig frontális, kötött foglalkozást tartani, hisz több csoportból érkeznek a gyerekek, más-más szabályrendszerrel, monotóniatűréssel. Igyekszem a foglalkozásokat élményteli, izgalmas játékokkal is tarkítani. Mindig viszek mozgásos játékokat is. A gyerekek szívesen jönnek, alig várják a következő alkalmat. Összességében nagyon jó a csapat, összeszoktunk, szívesen vesznek részt a foglalkozásokon és egyre nyitottabbak. Nagyon jó dolognak tartom ezt a fajta gondozást, mert több olyan kisgyerek is jár, aki visszahúzódó, csendes a saját csoportján belül, de itt közöttünk kinyílt. A kisebb létszám és a gondos odafigyelés, törődés, szeretet csodákra képes. Nagyon örülök annak, hogy idén nem online kellett küldenünk az anyagot, hanem személyes kontaktusban élhettük meg a foglalkozások örömét a gyerekekkel. 

“Zene nélkül nincs teljes ember! Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségeit, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató