Szorobán a számolási nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztésében

A KRK Szilády Áron Gimnáziumban Bujdosó Rita gyógypedagógus kolleganőnk rendszeresen használja a szorobán módszert a fejlesztő foglalkozásokon.

A szorobán egy Japánban kifejlesztett számolóeszköz.Páratlan számú tengelyekből, egy fa keretből, keresztlécből és golyókból áll.

Minden tengely helyiértéket jelöl. A golyók a keresztléc alatt egyet érnek az egyes tengelyen, tízest a tízes tengelyen, majd százast és így tovább. A keresztléc feletti golyó mindig ötöt ér.
A számfogalmi diszkalkuliások számára hatalmas segítség, mert a helyiértékek jelölése miatt a számokat csak kilencig kell jelölni, s ez, mivel az ujjaikon is látják, érthetőbbé válik számukra.
A műveletek megértése is könnyebb, hiszen a bonyolult gondolkodási folyamatok helyett manipulálhatnak az eszközön.

Az elsős korosztály számára a számfogalmi gondolkodás még sokszor meghaladja fejlettségi szintjüket, a szorobán használatához azonban inkább a konkrét cselekvés szükséges, így a fogalmi gondolkodás kialakulását is segíti.
Mindenki tapasztalhatta már, hogy a gyerekek számára milyen nehéz alsó tagozatos korban a mértékváltás. A legtöbb mértékegységnél a váltószám a tízes számrendszeren alapszik, ezért ez az eszköz jól használható a mértékváltás megértésében is.

A szorobán nagyon hasznos fejlesztő eszköz, mivel lehetővé tesszük, hogy a matematikai gondolkodás fejlesztése megtörténjen. A legtöbb pedagógus és szülő egyetért abban, hogy a modern számológép használatának engedélyezése alsó tagozaton a matematikai képességek fejlődését gátolja. A szorobán azonban egy olyan eszköz, mellyel a számfogalom és műveleti fogalom kialakulását elősegíthetjük, és nem utolsó sorban a gyerekek is élvezik.

Bujdosó Rita
gyógypedagógus

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató