Kiskunhalasi tagintézmény

Óvoda

SNI óvodás gyermekeink nevelését, fejlesztését kis létszámú csoportokban, a szülők és gyerekek igényeinek megfelelően végezzük.
Célunk a gyermekek felkészítése az integrált nevelésre.

Iskola

A fejlesztő nevelés-oktatásban a súlyosan és halmozottan sérült tanulók (7-23 éves korig) vehetnek részt.  A csoportok maximális létszáma 6 fő. A fejlesztő nevelés-oktatás tanítási évfolyamokra nem tagolódik. Intézményünkben az éves munka, a tanév rendje szerint történik.
Célunk a tanulók felkészítése az önálló felnőtt életre, az aktív közösségi részvételre, ezáltal segítve a társadalmi integrációt.

Óvodánk és Iskolánk szakemberellátottsága igen sokrétű:

 • Gyógypedagógus
 • Szomatopedagógus
 • Óvodapedagógus
 • Gyógytornász
 • TSMT terapeuta

Munkatársak

Molnár József

Tagintézmény vezető

+36-30-575-3228
moljoz05d@gmail.com

Iskolai pedagógusok

Babósné Sziráczki Diána

Babósné Sziráczki Diána

gyógypedagógus

babosnedia@gmail.com

Fehér-Kurucz Petra

konduktor

petra.kurucz@gmail.com

Fischer Lászlóné

gyógypedagógus

komolygondolat@gmail.com

Gszelmann Andrea

Gszelmann Andrea

gyógypedagógus

estike@vipmail.hu

Katona Liza

gyógypedagógus

katona.liza94@gmail.com

Kecskeméti Zsuzsanna

Kecskeméti Zsuzsanna Mária

gyógypedagógus

kecsozsuzsi@freemail.hu

Kökényesi-Gerlach Otília

Kökényesi-Gerlach Otília

gyógypedagógus

kokenyesi.gerlach.otilia@gmail.com

Mészáros-Huszta Renáta

gyógypedagógus

huszta.reni@gmail.com

Révészné Tamás Ildikó

szomatopedagógus-gyógypedagógus

revesznetildi@gmail.com

Untenerné Ferenczi Tünde

gyógypedagógus

tundi.ferenczi@gmail.com

Varga Ágnes

gyógytornász

vargagi0705@gmail.com

Óvodai pedagógusok​

Buzder Renáta

óvodapedagógus

rbuzder@gmail.com

Lódri Fanni

óvodapedagógus

lodrifanni95@gmail.com

Nagy Zsuzsanna

gyógypedagógus

zsuzsankanagy@gmail.com

Pedagógiai munkát segítők

Árvai Nikolett

Árvai Nikolett

gyógypedagógiai segítő

Balla Anita

gyógypedagógiai segítő

Bese-Mucsai Tünde

gyógypedagógiai segítő

Bocskai Józsefné

gyógypedagógiai segítő

Csuka Ildikó

Csuka Ildikó

gyógypedagógiai segítő

Gémes Ildikó

dajka

Györgyiné Szekeres Csilla

pedagógiai segítő

Gyovai Katalin

kisgyermekgondozó

Herke Irén

Herke Irén

gyógypedagógiai segítő

Korda Beáta

dajka

Kovács Zsuzsanna

Kovács Zsuzsánna

dajka

Lajkóné Muntyán Krisztina

Lajkóné Muntyán Krisztina

óvoda- és iskolatitkár

Lasanczné Erika

Lasanczné Czibolya Erika

gyógypedagógiai segítő

Markovics Győző

szociális gondozó és ápoló

Miskeiné Gulyás Erzsébet

egészségügyi felelős

Papné Csillag Angelika

gyógypedagógiai segítő

Rébék Julianna Zsuzsanna

gyógypedagógiai segítő

Révész Patrícia

gyógypedagógiai segítő

Rikk Szilvia

gyógypedagógiai segítő

Ruskóné Pulai Ilona

gyógypedagógiai segítő

Rutainé Csete Ildikó

gyógypedagógiai segítő

Sindel László

szociális gondozó és ápoló

Szénási Krisztina

gyógypedagógiai segítő

Taskovicsné Danis Mária

gyógypedagógiai segítő

Pedagógiai Szakszolgálat

Intézményünk 2000-ben kezdte el működését Kiskunhalason, azzal a céllal, hogy segítse a református nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását, a szülők és pedagógusok oktató-, nevelőmunkáját, és a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakozását.

Célunk, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása.

Feladataink:

 • korai fejlesztés és gondozás (0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára nyújtott fejlesztés, komplex gyógypedagógiai fejlesztés, konduktív pedagógia, TSMT, zeneterápia)
 • nevelési tanácsadás (tanulási képességek alapvizsgálata, részképesség-szűrővizsgálatok; képesség-kibontakoztató foglalkozások, tanulásmódszertani, önismereti, valamint szociális kompetenciát fejlesztő csoportok, TSMT, mozgásterápia tréningek, pszichológiai tanácsadás)
 • utazó gyógypedagógiai szolgálat (tanulási zavarral küzdő gyermekek ellátása saját intézményen belül)
 • logopédiai ellátás (szűrések, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája, komplex nyelvi fejlesztés)
 • gyógytestnevelés (iskolaorvos által kiszűrt belgyógyászati és ortopédiai betegségekkel diagnosztizált gyermekek ellátása és fejlesztése-intézményi kereteken belül)
 • tehetséggondozás (bővebb tájékoztatásért keresse a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpont oldalát)

Szülőként forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben azt észleli, hogy:

 •  gyermeke mozgásfejlődése, beszéde, vagy értelmi fejlődése nem megfelelő úton halad, vagy ha szeretné tudni, hogy a fejlődés üteme megfelelő-e;
 • teljesítménye miatt gyermeke szorong, hangulata hirtelen változik, gyakran szomorú, zárkózott, magatartási problémák jellemzik, a családban valamilyen nagy változás történt, amit gyermeke nehezen visel vagy testi tünetei mögött nincs kimutatható szervi ok (pl.: fejfájás).

Munkatársak

Gyulai Ildikó

tagintézmény vezető, tanácsadó, szakpszichológus

+36-70-457-2698
gyulai.ildiko03@gmail.com

Bécsi Hajnalka

Bécsi Hajnalka

gyógypedagógus

refegymibecsihajni@gmail.com

Bujdosó Rita

Bujdosó Rita Judit

gyógypedagógus

+36-70-313-2074
rita.bujdoso.reformatusegymi@gmail.com

Csillag István

Csillag István

gyógytestnevelő

csicsibacsi@gmail.com

Hauk Barbara

pszichológus

haukbarbi@gmail.com

Hegyiné Lénárt Anikó

Hegyiné Lénárt Anikó

gyógypedagógus-logopédus

anikologokkh@gmail.com

Huszta Brigitta

gyógypedagógiai asszisztens

husztabrigimunka@gmail.com

Keresztúri Csabáné

pedagógiai asszisztens

kereszturicsabane.munka@gmail.com

Laczkó Brigitta

Laczkó Brigitta Mária

gyógypedagógus

brigigi77@gmail.com

Miskei Szilvia

gyógypedagógiai asszisztens

miskeisz79@gmail.com

Modok Benő

gyógytestnevelő

Ódorné Kocsis Karola

szomatopedagógus, gyógytornász

+36-30-636-1748 odorabigel@gmail.com

Opauszki Györgyné

gyógypedagógus

opauszkine.eszter@gmail.com

Patocskai Fanni

gyógypedagógus

+36-30-611-2918 fannifejlesztes@gmail.com

Provicsné Muntyán Andrea

szakszolgálati titkár

+36-30-360-6854 fannifejlesztes@gmail.com

Tóthné Keresztes Anikó

gyógypedagógus

keriani11@gmail.com


A kiskunhalasi tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda Gy. Szabó Béla Tagóvodája
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája

Elérhetőség


6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 15.
Telefon: +36-30-360-6854
Email: titkarsag@reformatusegymi.hu