Kiskunhalasi tagintézmény


Tisztelt Szülők!

Magyarország Kormánya 2021. március 04-én újabb szigorító intézkedéseket vezetett be, melyek nagyban érintik a szakszolgálati és az utazó gyógypedagógiai ellátásunkat is. Tagintézményünk a 17/2021. (III.5.), valamint a 18/2021. (III.6.) EMMI határozatok alapján 2021. március 8-tól, előreláthatólag 2021. április 7-ig valamennyi feladat-ellátási területen, tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezte meg és folytatja tevékenységét. A gyermekek/tanulók támogatása – a szülőkkel történő kapcsolatfelvétel után – online vagy más személyes találkozást nem igénylő formában történik az alábbiak szerint:

Korai fejlesztés feladatellátási területen:

A törvényes képviselő által a szülői nyilatkozaton megadott e-mail történik a kapcsolatfelvétel.  Arra törekszünk, hogy ebben az átmeneti időszakban is a leg hatékonyabban támogassuk gyermekeik fejlődését. Kollegáink megkeresik Önöket és a szakértői véleményben meghatározott óraszámban feladatokat és gyakorlatsorokat küldenek. Amennyiben bármilyen kérdés vagy aggodalom felmerül gyermekük fejlődésével kapcsolatban, keressék kollégáinkat továbbra is bizalommal!

Nevelési tanácsadás feladatellátási területen:

A törvényes képviselő által a szülői nyilatkozaton megadott e-mail címen vagy a tanuló intézménye által biztosított iskolai felületen történik a kapcsolatfelvétel. Ezután heti rendszerességgel küldik meg a fejlesztő- vagy gyógypedagógusok, pszichológusok a gyermekek és tanulók számára a személyiség- és készségfejlesztő feladatokat, gyakorlóanyagokat. A kapcsolattartás módjáról, időkeretéről és lehetőségeiről kollégáink szintén a fentebb felsorolt digitális felületeken értesítik a törvényes képviselőket. Az egyéni állapotmegismerő vizsgálatok időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

A Református EGYMI pszichológus munkatársai is folytatják munkájukat ez idő alatt. Ez az időszak mindenki számára megterhelő. Néha reménytelennek érezhetjük a helyzetet, de egy-két életvezetési tanács ilyenkor sokat segíthet abban, hogy átbillenjünk a nehéz napokon. Amennyiben úgy érzi, hogy Önnek vagy gyermekének segítségre van szüksége, keresse kollégáinkat!

Logopédia feladatellátási területen:

A törvényes képviselő által a szülői nyilatkozaton megadott e-mail címen történő kapcsolatfelvétel után küldik meg a logopédus kollégák a gyermekek és tanulók számára a terápiás- valamint a gyakorlóanyagokat. A kapcsolattartás módjáról, időkeretéről, az esetleges online foglalkozásokról logopédusaink az említett e-mail elérhetőségeken értesítik a törvényes képviselőket.

Gyógytestnevelés feladatellátási területen:

A gyermekek és tanulók oktatási intézményeitől megküldött e-mail címen vagy a tanuló intézménye által biztosított iskolai felületen történő kapcsolatfelvétel után küldik meg gyógy-testnevelőink a probléma-specifikus gyakorlatsorokat. A kapcsolattartás módjáról és időkeretéről kollégáink szintén a fentebb felsorolt online felületeken értesítik a törvényes képviselőket.

Utazó gyógypedagógusi hálózat 

SNI ellátás feladat-ellátás:

A gyermekek és tanulók oktatási intézményeitől tanév elején megkért e-mail címeken, vagy a tanuló intézménye által biztosított iskolai felületen történő kapcsolatfelvétel után küldik meg gyógypedagógusaink a szakértői véleményekben megfogalmazottak alapján a fejlesztő feladatokat, gyakorlóanyagokat. A kapcsolattartás módjáról és időkeretéről kollégáink szintén a fentebb felsorolt online felületeken értesítik a törvényes képviselőket.

Üdvözlettel: Gyulai Ildikó tagintézmény-vezető

Intézményünkkel a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás jelen helyzetben kizárólag telefonon vagy online történhet, munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Szakszolgálat titkárság: Telefon: +36-30-360-6854;
Email: titkarsag@reformatusegymi.hu

Tisztelt Szülők!

Magyarország Kormánya 2021. március 04-én újabb szigorító intézkedéseket vezetett be, melyek nagyban érintik Óvodánk és Iskolánk életét.

2021. március 8-tól 2021. április 7-ig az óvodák, iskolák bezárnak és digitális tanrendre, kapcsolattartásra térnek át, mely során a pedagógus kollégák, a szülőkkel egyeztetett módon küldik ki a feladatokat, segítő ötleteket és javaslatokat.

A helyzetre való tekintettel pedagógusaink is azon vannak, hogy olyan feladatokkal, játékokkal, videókkal és tananyagokkal szolgáljanak a szülők részére, amelyekkel segíthetik a gyermekek, tanulók otthoni fejlesztését, a szabadidő hasznos, izgalmas eltöltését.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy jelenleg többszörös teher hárul a családokra, ezért igyekszünk minden esetben, mindenki számára teljesíthető mennyiségű és megfelelő minőségű anyagot küldeni, melyet jó kedvvel, feszültség nélkül tudnak otthon a gyermekükkel teljesíteni. Igény szerint, minden kolléga biztosít konzultációs, beszélgetési lehetőséget a szülők részére akár telefonon, akár videóbeszélgetés során. Kérjük a lehetőségeikhez mérten, a gyermekek, tanulók fejlődése érdekében végezzék el a feladatokat és éljenek a felkínált lehetőségekkel.

Az Óvodánkban és Iskolánkban 2021. március 8-tól a szülői igényeknek megfelelően gyermekfelügyeletet biztosítunk, melyet a szülők egy munkáltatói igazolás ellenében vehetnek igénybe. Az ügyelet során a kollégák ügyeleti rendszerben látják el ezirányú feladataikat.

Kérdéseikkel bátran kereshetik a csoportvezetőket, osztályfőnököket, hisz azért vagyunk, hogy ebben a nehéz helyzetben segítsük Önöket!

Bízunk a közös együttműködésükben és jó egészséget kívánunk minden Családnak!

Kiskunhalas, 2021.03.05.
Köszönettel: Molnár József tagintézmény-vezető és az Óvoda, Iskola munkatársai


Óvoda

SNI óvodás gyermekeink nevelését, fejlesztését kis létszámú csoportokban, a szülők és gyerekek igényeinek megfelelően végezzük.
Célunk a gyermekek felkészítése az integrált nevelésre.

Iskola

A fejlesztő nevelés-oktatásban a súlyosan és halmozottan sérült tanulók (6-23 éves korig) vehetnek részt.  A csoportok maximális létszáma 6 fő. A fejlesztő nevelés-oktatás tanítási évfolyamokra nem tagolódik. Intézményünkben az éves munka, a tanév rendje szerint történik.
Célunk a tanulók felkészítése az önálló felnőtt életre, az aktív közösségi részvételre, ezáltal segítve a társadalmi integrációt.

Óvodánk és Iskolánk szakemberellátottsága igen sokrétű:

 • Gyógypedagógus
 • Szomatopedagógus
 • Óvodapedagógus
 • Gyógytornász
 • TSMT terapeuta

Munkatársak

Molnár József

Tagintézmény vezető

+36-30-575-3228
moljoz05d@gmail.com

Iskolai pedagógusok

Babósné Sziráczki Diána

Babósné Sziráczki Diána

gyógypedagógus

babosnedia@gmail.com

Fehér-Kurucz Petra

konduktor

petra.kurucz@gmail.com

Fischer Lászlóné

gyógypedagógus

komolygondolat@gmail.com

Gszelmann Andrea

Gszelmann Andrea

gyógypedagógus

estike@vipmail.hu

Katona Liza

gyógypedagógus

katona.liza94@gmail.com

Kecskeméti Zsuzsanna

Kecskeméti Zsuzsanna Mária

gyógypedagógus

kecsozsuzsi@freemail.hu

Kökényesi-Gerlach Otília

Kökényesi-Gerlach Otília

gyógypedagógus

kokenyesi.gerlach.otilia@gmail.com

Mészáros-Huszta Renáta

gyógypedagógus

huszta.reni@gmail.com

Révészné Tamás Ildikó

Révészné Tamás Ildikó

szomatopedagógus-gyógypedagógus

revesznetildi@gmail.com

Untenerné Ferenczi Tünde

gyógypedagógus

tundi.ferenczi@gmail.com

Varga Ágnes

Varga Ágnes

gyógytornász

vargagi0705@gmail.com

Óvodai pedagógusok​

Buzder Renáta

óvodapedagógus

rbuzder@gmail.com

Lódri Fanni

óvodapedagógus

lodrifanni95@gmail.com

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

gyógypedagógus

zsuzsankanagy@gmail.com

Pedagógiai munkát segítők

Árvai Nikolett

Árvai Nikolett

gyógypedagógiai segítő

Balla Anita

gyógypedagógiai segítő

Bese-Mucsai Tünde

gyógypedagógiai segítő

Bocskai Józsefné

gyógypedagógiai segítő

Csuka Ildikó

Csuka Ildikó

gyógypedagógiai segítő

Gémes Ildikó

dajka

Györgyiné Szekeres Csilla

pedagógiai segítő

Gyovai Katalin

kisgyermekgondozó

Herke Irén

Herke Irén

gyógypedagógiai segítő

Korda Beáta

dajka

Kovács Zsuzsanna

Kovács Zsuzsánna

dajka

Lajkóné Muntyán Krisztina

Lajkóné Muntyán Krisztina

óvoda- és iskolatitkár

Lasanczné Erika

Lasanczné Czibolya Erika

gyógypedagógiai segítő

Markovics Győző

szociális gondozó és ápoló

Miskeiné Gulyás Erzsébet

egészségügyi felelős

Papné Csillag Angelika

gyógypedagógiai segítő

Rébék Zsuzsanna

Rébék Julianna Zsuzsanna

gyógypedagógiai segítő

Révész Patrícia

gyógypedagógiai segítő

Rikk Szilvia

Rikk Szilvia

gyógypedagógiai segítő

Ruskóné Pulai Ilona

Ruskóné Pulai Ilona

gyógypedagógiai segítő

Rutainé Csete Ildikó

Rutainé Csete Ildikó

gyógypedagógiai segítő

Sindel László

Sindel László

szociális gondozó és ápoló

Szénási Krisztina

gyógypedagógiai segítő

Taskovicsné Danis Mária

gyógypedagógiai segítő

Pedagógiai Szakszolgálat

Intézményünk 2000-ben kezdte el működését Kiskunhalason, azzal a céllal, hogy segítse a református nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását, a szülők és pedagógusok oktató-, nevelőmunkáját, és a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakozását.

Célunk, a térségben egyedülálló, prevenciós szolgáltatások biztosításával a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megelőzése, a már meglévő nehézségek kezelése, a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányainak csökkentése, a gyermekek beszédjavítása, a tehetséges tanulók azonosítása és gazdagítása, speciális egészségügyi célú gyógytestnevelés biztosítása.

Feladataink:

 • korai fejlesztés és gondozás (0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára nyújtott fejlesztés, komplex gyógypedagógiai fejlesztés, konduktív pedagógia, TSMT, zeneterápia)
 • nevelési tanácsadás (tanulási képességek alapvizsgálata, részképesség-szűrővizsgálatok; képesség-kibontakoztató foglalkozások, tanulásmódszertani, önismereti, valamint szociális kompetenciát fejlesztő csoportok, TSMT, mozgásterápia tréningek, pszichológiai tanácsadás)
 • utazó gyógypedagógiai szolgálat (tanulási zavarral küzdő gyermekek ellátása saját intézményen belül)
 • logopédiai ellátás (szűrések, artikulációs- és fonológiai eltérések terápiája, komplex nyelvi fejlesztés)
 • gyógytestnevelés (iskolaorvos által kiszűrt belgyógyászati és ortopédiai betegségekkel diagnosztizált gyermekek ellátása és fejlesztése-intézményi kereteken belül)
 • tehetséggondozás (bővebb tájékoztatásért keresse a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpont oldalát)

Szülőként forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben azt észleli, hogy:

 •  gyermeke mozgásfejlődése, beszéde, vagy értelmi fejlődése nem megfelelő úton halad, vagy ha szeretné tudni, hogy a fejlődés üteme megfelelő-e;
 • teljesítménye miatt gyermeke szorong, hangulata hirtelen változik, gyakran szomorú, zárkózott, magatartási problémák jellemzik, a családban valamilyen nagy változás történt, amit gyermeke nehezen visel vagy testi tünetei mögött nincs kimutatható szervi ok (pl.: fejfájás).

Munkatársak

Gyulai Ildikó

tagintézmény vezető, tanácsadó, szakpszichológus

+36-70-457-2698
gyulai.ildiko03@gmail.com

Bécsi Hajnalka

Bécsi Hajnalka

gyógypedagógus

refegymibecsihajni@gmail.com

Bujdosó Rita

Bujdosó Rita Judit

gyógypedagógus

+36-70-313-2074
rita.bujdoso.reformatusegymi@gmail.com

Csillag István

Csillag István

gyógytestnevelő

csicsibacsi@gmail.com

Hauk Barbara

pszichológus

haukbarbi@gmail.com

Hegyiné Lénárt Anikó

Hegyiné Lénárt Anikó

gyógypedagógus-logopédus

anikologokkh@gmail.com

Huszta Brigitta

gyógypedagógiai asszisztens

husztabrigimunka@gmail.com

Keresztúri Csabáné

pedagógiai asszisztens

kereszturicsabane.munka@gmail.com

Laczkó Brigitta

Laczkó Brigitta Mária

gyógypedagógus

brigigi77@gmail.com

Miskei Szilvia

gyógypedagógiai asszisztens

miskeisz79@gmail.com

Modok Benő

gyógytestnevelő

Ódorné Kocsis Karola

szomatopedagógus, gyógytornász

+36-30-636-1748 odorabigel@gmail.com

Opauszki Györgyné

Opauszki Györgyné

gyógypedagógus

opauszkine.eszter@gmail.com

Patocskai Fanni

gyógypedagógus

+36-30-611-2918 fannifejlesztes@gmail.com

Provicsné Muntyán Andrea

szakszolgálati titkár

+36-30-360-6854 fannifejlesztes@gmail.com

Tóthné Keresztes Anikó

gyógypedagógus

keriani11@gmail.com


A kiskunhalasi tagintézmény által ellátott nevelési-oktatási intézmények:
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda Gy. Szabó Béla Tagóvodája
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája

Elérhetőség


6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 15.
Telefon: +36-30-360-6854
Email: titkarsag@reformatusegymi.hu

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató