Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés önálló tevékenység, amelyben diagnózis típusok szerint, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztés folyik. A foglalkozás azoknak a gyermekeknek a részvételével történik, akiket az iskolaorvos, ill. a szakorvos gyógytestnevelésre utal.

A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi és egyéb panaszok csökkentése, megszüntetése a testnevelés eszközeivel. A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.

A testgyakorlatokat a gyógytestnevelés részterületeinek és az elváltozás súlyosságának megfelelően válogatja ki, és sajátos módon alkalmazza. Előtérbe helyezi a gyógyítást elősegítő gyakorlatokat, az ellenjavalt gyakorlatokat pedig elhagyja.

A tanuló számára, -akinek az orvos iskolai gyógytestnevelést javasolt-, a foglalkozásokon való részvéte kötelező tanórai jelleggel bír. A gyógytestnevelésre utalt tanulók egészségi állapotuktól függően a következő módon kaphatnak megsegítést. Ha egészségi állapota miatt a testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy egyáltalán nem tudja elvégezni – az orvosi szakvéleményben foglaltak szerint – a következő kategóriákba sorolhatja be a tanulót.

I.kategória: kötelező testnevelési óra keretében, könnyített testnevelésen vesz részt

II. kategória: az orvos javaslata alapján gyógytestnevelés és testnevelés órára is jár, melynek arányáról az ellátó orvos dönt (II/A kategória), illetve csak gyógytestnevelés órán vesz részt (II/B)

III. kategória: amennyiben azt egészségi állapota indokolja, fel kell menteni (a továbbiakban) mindenféle testnevelési órán való részvétel alól. Az iskolaorvos és a védőnő értesíti a szülőket a vizsgálat eredményéről illetve további vizsgálatokat javasol.

 A szülő az iskolai védőnő, illetve az iskolaorvos felkeresésével kezdeményezheti a gyógytestnevelési kategóriába történő besorolást.

 A gyógytestnevelés értékelése az órai munka alapján történik. Az értékelés alapja a rendszeres, folyamatos és aktív munka. Osztályzat beleszámít a féléves és tanév végi testnevelés osztályzatba. A gyermekek ellátása az óvodás kortól a középiskola befejezéséig tarhat.

 

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató