Református Országos Értéktermő Tehetségközpont

Nagy öröm számunkra, hogy a Református EGYMI kereteiben, 2016. szeptemberétől a tehetséggondozás jelentős szerepet kapott. Létrejött a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont Krassói Karolina vezetésével, amely az EGYMI tagintézményeiben, telephelyein dolgozó regionális tehetségkoordinátor szakemberekkel végzi az egész országra kiterjedő összehangolt tehetséggondozó tevékenységet.

Ellátott területek: tehetségszűrés (célcsoportnak, célnak megfelelő), tehetségfejlesztés (pedagógiai és pszichológiai jellegű), tanácsadás (szülő, pedagógus), hatásvizsgálat.

 

Az Értéktermő Tehetségközpont regionális tehetségkoordinátorai, – akik tehetséggondozó pedagógusok, vagy pszichológusok – biztosítják a tehetséggondozás szakmai hátterét, amely kiterjed a gazdagító programok bevezetését megelőző bemeneti szűrésekre és a programzárást követő hatásvizsgálatokra. A kollégák segítik koordinálni az intézményekben programtartók adminisztratív és tehetséggondozással összefüggő feladatvégzését. Profiljukba tartozik az egyéni és csoportos tehetséggondozás is, személyiségfejlesztő tréningektől a komplex tehetséggondozó műhelyekig és a szakmai tanácsadás a szülők és a pedagógusok számára egyaránt.

A 2016/17 – es tanév első félévében elért eredmények a PILOT gazdagító programcsalád bevezetésével:

  • Országos lefedettség – Az alábbi településeken lévő református oktatási intézményekben kezdődött el a gazdagító programok megvalósítása: Budapest, Miskolc, Debrecen, Halásztelek, Kiskunhalas, Pápa, Kaposvár, Diósgyőr, Nyíregyháza, Tatabánya, Hódmezővásárhely, Makó, Orosháza, Cegléd, Alsóörs, Szank, Dad.
  • A gazdagító programok széles vertikuma került bevezetésre:

Matematika 5. évfolyam: 14 csoport, történelem 5. évfolyam: 11 csoport, fizika 7. évfolyam: 16 csoport, biológia 7. évfolyam: 10 csoport, fizika 9. évfolyam: 5 csoport, matematika 9. évfolyam: 7 csoport, biológia 9. évfolyam: 6 csoport, történelem 9. évfolyam: 8 csoport, óvoda nagycsoport: 2 csoport, általános iskola alsó tagozat: 6 csoport

  • Országosan 79 szakpedagógus fejleszti a kidolgozott gazdagító programokkal a gyermekeket.
  • 8 regionális tehetségkoordinátor segíti a tehetséggondozás koordinálását az országban az Értéktermő Tehetségközpontban.

 

BŐVEBBEN:

Az Értéktermő Tehetségközpont célja: A Református EGYMI törvényi keretei között a tehetséggondozás teljes vertikumának lefedése. A református oktatási intézmények tehetséggondozó munkájának összehangolása. Szakmai fórumok, konferenciák szervezése. Hálózatépítés, interaktív kapcsolatrendszer kialakítása, működtetése. Felmenő rendszerben és több tantárgyra kiterjedő gazdagító programok kidolgozása, jó gyakorlatok közvetítése.

Az Értéktermő Tehetségközpont hivatott összefogni a Református Országos és Regionális Tehetségtanácsok és Regionális Tehetségközpontok tevékenységét, amelyek segítenek az ország egész területén és a határainkon kívül is a tehetségsegítő hálózat kiépítésében, működtetésében.

 

 

A Református Országos Értéktermő Tehetségközpont (Értéktermő) működési egysége:

Operatív tanács: Ábrám Tibor, Sarka Ferenc, Bori Judit, Krassói Karolina, Plaszkóné Ferkovics Karolin

Református Országos Értéktermő Tehetségközpont vezetője: Krassói Karolina

Református Országos Tehetségtanács Elnöke: Bori Judit/Református EGYMI mb. igazgató

Református Országos Tehetségtanács Társelnöke: Krassói Karolina

 

Regionális Tehetségtanácsok:

  • Dunamellék/Elnök:                     Duruczné Szenes Anna/ igazgatónő
  • Tiszántúl/ Elnök:                         Győri József /igazgató
  • Dunántúl/Elnök:                          Gránásiné Bácsi Tünde/ igazgatónő
  • Felső – magyarországi/Elnök:  Plaszkóné Ferkovics Karolin /Református EGYMI tehetségkoordinátor

MIT KÍNÁLUNK?

A 2016/17 –es tanévtől országosan, a református fenntartású oktatási intézményekben bevezetésre kerülnek pilot program jelleggel, a TÁMOP – 3. 1. 17 – 15 – 2015 – 0004 pályázat, Komplex Református Tehetségfejlesztő Program során kidolgozásra került gazdagító, tehetséggondozó programok.

A 30 órás gazdagító programok évfolyam és tantárgyi tematika alapján kerültek kidolgozásra. Az oktatási intézmények kreatív, innovatív szaktanárai délutáni tehetségműhely foglalkozás keretében, heti rendszerességgel tartják meg a foglalkozásokat. A programokat kidolgozó pedagógusok, református szakmai körökben elismert szakemberek. Az anyagokat órákra lebontva, feladat és eszközrendszer meghatározással, módszertani ajánlással dolgozták ki. Az ország különböző pontján élő gyermekek idén az őszi szünet után találkozhattak először ezekkel a gazdagító, fejlesztő programokkal. A velük foglalkozó pedagógusok szakmai visszajelzése alapján kerülnek majd további fejlesztésre a pilot anyagok.

Ebben az évben az óvoda nagycsoportjába járó gyermekeknek és az általános iskola 1., 2. osztályos tanulóinak lesz lehetőségük egy komplex művészeti program keretében a magyar népi hagyományok gyökereire támaszkodó tánc, zenei, képzőművészeti és prózai tudásukat fejleszteni. A velük foglalkozó pedagógusok egy 60 órás akkreditált képzés keretében szerezhetik meg azt a szakmai kompetenciát, amely a továbbiakban a foglalkozások megtartására feljogosítja őket. A képzés finanszírozásához is hozzájárul a Református Egyház Zsinata.

Az általános iskola 5. osztályos tanulói történelem és matematika területén, a 7. osztályosok fizika és biológia területén szerezhetnek plusz tudást, és fejlődhet képességük. A középiskola 9. és 10. évfolyamán is van lehetőség a komplex fejlesztésre, fizika, biológia, történelem és matematika tantárgyak mentén.

Szintén a Zsinat biztosít már a 2016 –os évben is finanszírozási lehetőséget a gazdagító programok további, felmenő rendszerű bővítésére, illetve a 2017/18 –as tanévtől már a magyar tantárgy is bekerül a gazdagító programcsaládba.

 

Isten gazdag áldását kérjük mindazokra, akik a jövő reménységeit – gyermekeinket – gazdagítják az év során, hogy szellemük, tudásuk termőre, Értéktermőre fordulhasson.

Munkatársaink

Plaszkóné Ferkovics Karolina

Tehetségközpont vezető - Regionális tehetségkoordinátor (Református EGYMI Miskolci Tagintézménye), Felső - magyarországi Református Intézmények Tehetségsegítő Tanácsa, elnök

reformatusertektermo.miskolc@gmail.com
+36 30 359 1419

Református Országos Értéktermő Tehetségközpont

Tel.: 06-30- 904 – 3576

e-mail: reformatusertektermo@gmail.com